HAGB Zamanaşımı Süresi

HAGB’nin kesinleşmesiyle zamanaşımının durduğu, denetim süresi içinde kasıtlı suç işlenince bu tarihte tekrar işlemeye başladığı, işlemeye devam eden zamanaşımı süresinin hükmün açıklandığı tarihte dolduğu gözetilerek artık düşme kararı verilmesi gerektiği…

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlara karşı yapılan itiraz üzerine itiraz mercisince, esas bakımından değerlendirme yapılması gerekir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlara karşı yapılan itiraz üzerine itiraz mercisince, esas bakımından (suçun sübutu, nitelendirilmesi vb. konularda) değerlendirme yapılması gerekir.

Deprem neticesinde yıkılan binanın yapı ruhsatını onaylayan ve mühürleyen kişi olan Belediye Başkanı sanığın eylemi, görevinin gereklerini yapmakta ihmal göstermesi nedeni ile görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.

Deprem neticesinde yıkılan binanın yapı ruhsatını onaylayan ve mühürleyen kişi olan Belediye Başkanı sanığın eylemi, görevinin gereklerini yapmakta ihmal göstermesi nedeni ile görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.

Kolluk tarafından yapılan teşhis işleminin PVSK ek 6. maddesinde belirtilen yöntemlerle yapılmaması durumunda kovuşturma aşamasında müştekinin duruşmada hazır edilerek sanıkla yüzleştirme yapıldıktan sonra hüküm kurulması gerekir.

Kolluk tarafından yapılan teşhis işleminin PVSK ek 6. maddesinde belirtilen yöntemlerle yapılmaması durumunda kovuşturma aşamasında müştekinin duruşmada hazır edilerek sanıkla yüzleştirme yapıldıktan sonra hüküm kurulması gerekir.

Delillerin bir ya da bir kaçının hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmesi hukuka uygun yöntemle elde edilen diğer delillerin yok sayılmasını gerektirir mi?

Delillerin bir ya da bir kaçının hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmesi hukuka uygun yöntemle elde edilen diğer delillerin yok sayılmasını gerektirir mi?

İstinaf dairesinin gerekçeli kararının tebliğ evrakında yedi günlük süre ihtarının bulunmaması halinde yedi günlük yasal süre sonrasında verilen gerekçeli temyiz dilekçesi yasal süresi içerisinde verilmiş sayılır.

İstinaf dairesinin gerekçeli kararının tebliğ evrakında yedi günlük süre ihtarının bulunmaması halinde yedi günlük yasal süre sonrasında verilen gerekçeli temyiz dilekçesi yasal süresi içerisinde verilmiş sayılır.

Kalitesiz malzeme kullanımının binanın depremde yıkılmasında etkili olduğu olayda, taahhütnameyi veren fenni mesul mühendis, inşaat ustası, bina sahibi ve müteahhit bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan sorumludur.

Kalitesiz malzeme kullanımının binanın depremde yıkılmasında etkili olduğu olayda, taahhütnameyi veren fenni mesul mühendis, inşaat ustası, bina sahibi ve müteahhit bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan sorumludur.