Öne Çıkanlar
Anasayfa » Savcılık Şikayet Dilekçe Örneği ( Tehdit TCK Madde 106)

Savcılık Şikayet Dilekçe Örneği ( Tehdit TCK Madde 106)

– Tehdit(TCK m. 106),

– Şantaj(TCK m.107),

– Kişilerin Huzur ve Sükununu – Bozma(TCK m.123),

– Hakaret(TCK m.125) ve

– İftira(TCK m.267) suçları

Şikayet Dilekçesi

…………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Müşteki : ………….. – T.C. Kimlik No: ………………
Adr: ………………….

Vekili : Av. ………………..
(Adres antettedir.)

Şüpheli : …………….. – T.C. Kimlik No:………………….
Adr: Mernis adresi

Suçlar : Tehdit(TCK m. 106), şantaj(TCK m.107), huzur ve sükunu bozma(TCK m.123), hakaret(TCK m.125) ve iftira(TCK m.267) suçlarından dolayı şikayetimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR :
Şüpheli ……………., müvekkilin eski eşi …………’ nin öz kardeşidir. Şüpheli bir süredir mütemadiyen, müvekkilin eski eşi ……………’ nin yıllar önce müvekkilli ……….. ………… olduğu yönünde asılsız iddialarda bulunmakta, bu durumu müvekkilin bütün akrabalarının bulunduğu köyde toplum içinde dahi açıklamaktan geri durmamakta, sürekli müvekkile ve çocuklarına mesaj atarak para istemekte ve para vermemeleri halinde kendilerini mahvedeceği herkese bu durumu anlatacağı, toplum içine çıkmayacak seviyeye getireceği şeklinde tehdit etmekte, şantaj uygulamaktadır.
Şüpheli , bu yolla ……………..’ te yaşayan ve maddi durumu iyi olan müvekkilden ve müvekkilin çocuklarından para ve menfaat temin etmeye çalışmaktadır. Şöyle ki;
1-) Şüpheli kendisine ait ……………. numaralı telefon hattından müvekkile ait ……………… numaralı telefon hattına ……………….. tarihinde saat ……………. de “…………….. ………… elçiliğini şikayet edecem sosyal parasıyla ev aldı emekli oldu diye…” şeklinde tehdit edip haksız bir şekilde para almaya çalışmış, müvekkile şantaj uygulamıştır.
Şüphelinin müvekkile attığı mesajların dökümü Sayın Savcılığa sunulmuştur(EK-1). Gerekli görülmesi halinde müvekkilin telefonunda kayıtlı olan mesajların dökümünün bilirkişi marifetiyle çıkarılması amacıyla cep telefonu tarafımızca teslim edilecektir.
TCK m. 107’ de düzenlenen şantaj suçunun ek fıkrasının lafzı aynen şu şekildedir: “(Ek fıkra: 5377 – 29.6.2005 / m.14) (2) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.”
Müvekkil ve çocukları hakkında asılsız ve çirkin iddialarda bulunan şüphelinin yukarıdaki mesaj içerikleriyle de açık olduğu üzere müvekkilin şerefi ve saygınlığını bitireceği, ………….. olduğunu söyleyerek bunu herkese anlatıp müvekkili rezil edeceğini, kendilerini mahvedeceğini belirten şüphelinin tehdit ve şantaj suçunu işlediği sabittir.
Müvekkilin ………….da “Ben …………’ i alıp ……. yaptıracak sonuçlara katlanırsın” mesajı üzerine cevaben; saat …………. ve devamında attığı mesajla “…………….” şeklinde yine asılsız iddialarını tekrarlamış, müvekkilin ailesine asılsız iftiralar atmış, müvekkilde huzur bırakmamıştır.
Müvekkile ve çocuklarına sürekli telefondan – facebook sosyal paylaşım sitesinden mesaj atarak, kendilerini tehdit eden, kendisine para vermeleri, vermedikleri takdirde kendilerini rezil edeceği yönünde tehdit ve şantaj uygulayan şüpheli, müvekkilin ve müvekkilin çocuklarının psikolojisini alt üst etmiş, müvekkilde ve ailesinde huzur bırakmamıştır. Şüphelinin mütemadi hareketlerinin aynı zamanda TCK. m. 123’ de düzenlenen “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçunu oluşturduğu tartışmasızdır.
2-) Şüpheli sadece müvekkili mesaj ve sosyal medya aracılığıyla rahatsız etmekle kalmamakta, müvekkilin ailesini ve tanıdığı tüm kişileri de rahatsız ederek tüm bu çirkin iddialarını herkese anlatmakta, onlardan da para istemekte vermedikleri takdirde herkesi mahvedeceği rezil edeceği şeklinde tehdit etmekte ve şantaj uygulamaktadır. Şöyle ki;
• Şüpheli, …………… tarihinde ve devamında kendi öz kardeşi – müvekkilin kayınbiraderi ………..’ ya gönderdiği mesaj içerikleri “… …………. – ……… ……………….” şeklindedir.

Şüpheli, kendi ………. gönderdiği mesajlarda para koparabilmek için yaptığı olay sarmalını sıralamakta, onu da iddia ettiği olayları müvekkile ve herkese anlatmakla tehdit etmekte ve …………. Euro para isteyerek şantaj uygulamaktadır. Şüpheli bu hakaret, tehdit ve şantaj sarmalını sadece müvekkile ve ailesine uygulamamakta etrafında tanıdığı tüm insanlara aynı tehdit ve şantajları uygulayarak para ve menfaat etmeye çalışmaktadır. Şüphelinin müvekkilin …….. attığı mesajların dökümü Sayın Savcılığa sunulmuştur(EK-2). Gerekli görülmesi halinde müvekkilin kayınbiraderinin telefonunda kayıtlı olan mesajların dökümünün bilirkişi marifetiyle çıkarılması amacıyla cep telefonu tarafımızca teslim edilecektir.
Yukarıda ayrıntılı bir şekilde anlattığımız şüphelinin asılsız iddiaları nedeniyle müvekkil ve ailesinin psikolojisi ciddi şekilde etkilenmiş, ………….. olduğu iddiasıyla sarsılan müvekkilin kızı …………..(T.C:……………)’ ın isteğiyle ……….. alınan doku örnekleriyle ….. yapılmış ve şüphelinin tüm bu çirkin iddialarının aksine ……………’ ın ……… olduğu yapılan testle kesinlik kazanmıştır. Yaptırılan ….. testi ekte Sayın Savcılığa sunulmuştur(EK-3).
Sonuç olarak, şüphelinin eylemlerine uyan tehdit(TCK m. 106), şantaj(TCK m.107), huzur ve sükunu bozma(TCK m.123), hakaret(TCK m.125) ve iftira(TCK m.267) suçlarından dolayı cezalandırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

Hukuki Dayanak : TCK, CMK ve ilgili mevzuat

Deliller :
1-) Şüpheli kendisine ait …………… numaralı telefon hattından müvekkile ait ……………. numaralı telefon hattına attığı mesaj dökümleri(Ek-1)
2-) Şüphelinin kendisine ait …………… numaralı telefon hattından müvekkilin ……. attığı mesaj dökümleri(Ek-2)
3-) ……………. ın ……… olduğu sonucunun kesinlik kazandığı DNA testi (EK-3).

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve re’sen nazara alınacak sebepler doğrultusunda; Şikayetimizin kabulü ile şüpheli hakkında eylemlerine uyan şantaj, iftira ve hakaret suçlarından kamu davası açılmasına ve şüphelinin cezalandırılmasını saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 04.12.2017
Müşteki ……………
Vekili
Av. ………………

EKLER :
1-) Şüpheli kendisine ait ………… numaralı telefon hattından müvekkile ait …………… numaralı telefon hattına attığı mesaj dökümleri(Ek-1)
2-) Şüphelinin kendisine ait …………… numaralı telefon hattından müvekkilin ……… attığı mesaj dökümleri(Ek-2)
3-) ……………….’ ın ……… olduğu sonucunun kesinlik kazandığı DNA testi (EK-3).
4-)Onanmış vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir