Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Ceza Davasında Süreyi Geçiren Ne Yapmalı?

Ceza Davasında Süreyi Geçiren Ne Yapmalı?

Ceza yargılamasında Süreyi Geçiren kişi kusuru olmaksızın süreyi geçirmişse CMK 41. maddeye uyarınca engelin kalkmasından itibaren 7 gün içinde Eski Hale Getirme Dilekçesi verebilir. Dilekçesinde sürenin geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin olguları, varsa belgelerini de ekleyerek açıklamalıdır. Kişinin kusursuz sayıldığı durumlar: Kanun yoluna başvurma hakkının kendisine bildirilmesi, tebligat yapılmaması ya da tebligatın usulsüz yapılması gibi durumlar sayılabilir.

CMK’da Eski Hale Getirme ile İlgili Maddeler:

Madde 40 – (1) Kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş olan kişi, eski hale getirme isteminde bulunabilir.

(2) Kanun yoluna başvuru hakkı kendisine bildirilmemesi halinde de, kişi kusursuz sayılır.

9113

Eski hâle getirme dilekçesi

Madde 41 –  (1) Eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından itibaren yedi gün içinde, süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye verilir.

(2) Dilekçe sahibi, sürenin geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin olguları, varsa belgelerini de ekleyerek açıklar. Dilekçe verildiği anda usule ilişkin yapılamayan işlemler de yerine getirilir.

Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar

Madde 42 –  (1) Süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, esasa hangi mahkeme hükmedecek idiyse, eski hâle getirme dilekçesi hakkında da o mahkeme karar verir.

(2) Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin karar kesindir; reddine ilişkin karara karşı itiraz yoluna gidilebilir.

(3) Eski hâle getirme dilekçesi, kararın yerine getirilmesini durdurmaz; ancak, mahkeme yerine getirmeyi erteleyebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir