Çok Okunanlar
Anasayfa » Ceza Yargılamasında Kimler Tanıklıktan Çekinebilir?

  Ceza Yargılamasında Kimler Tanıklıktan Çekinebilir?

  CMK uyarınca Ceza yargılamasında bazı kişilere tanıklıktan çekinme hakkı verilmiştir. Bunların kim olduğu CMK 45. maddede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bu kişilere sanığa olan akrabalık derecesi ile kişinin mesleki durumu nedeni ile tanıklıktan çekinme hakkı verilmiştir. Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan çekinebilecekleri bildirilir. Bu kişiler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan çekinebilirler.

  Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcıları, hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları mensupları ile malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin görevleri nedeni ile ilgili hizmet verdikleri kişiler hakkında edindikleri bilgiler hakkında tanıklıktan çekinebilirler. Avukat ve stajyerleri dışında diğer kişiler ilgilinin rızası olursa tanıklıktan çekinemezler.

  CMK’da Tanıklıktan çekinme İlgili Maddeler

  Madde 45 –  (1) Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilir:

  a) Şüpheli veya sanığın nişanlısı.

  b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi.

  c) Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu.

  d) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları.

  e) Şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanlar.

  (2) Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini anlayabilecek durumda olmayanlar, kanunî temsilcilerinin rızalarıyla tanık olarak dinlenebilirler. Kanunî temsilci şüpheli veya sanık ise, bu kişilerin çekinmeleri konusunda karar veremez.

  (3) Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan çekinebilecekleri bildirilir. Bu kimseler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan çekinebilirler.

  Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme

  Madde 46 –  (1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile çekinme konu ve koşulları şunlardır:

  a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler.

  b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler.

  c) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler.

  (2) Yukarıdaki fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan kişiler, ilgilinin rızasının varlığı halinde, tanıklıktan çekinemez.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir