Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği-Hakaret (TCK m.125), Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma(TCK m.123)

Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği-Hakaret (TCK m.125), Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma(TCK m.123)

………….CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

Müşteki      : ………………..… – T.C. Kimlik No: ………

                       Adr: .                    

Vekili         : Av. ………………

                       (Adres antettedir.)

 

Şüpheliler   : 1-) ……… T.C. Kimlik No:………(..

                       Adr: Mernis adresi

                       2-) …………..(Şüpheli ………… in eşi olup T.C. kimlik numarası tarafımızca bilinmemektedir. Sayın Savcılık tarafından şüpheli ………… in TC. kimlik numarasıyla nüfus kayıt sistemi üzerinden yapılacak inceleme ile şüpheli ………. in kimlik ve adres bilgilerine ulaşılabilinecektir.)

                       Adr: Mernis adresi

 

Konu          : Hakaret, huzur ve sükunu bozma ve Savcılığınızca re’sen belirlenecek suçlar bakımından şüpheliler hakkındaki şikayetimizden ibarettir.

 

Suç             : Hakaret (TCK m.125), huzur ve sükunu bozma(TCK m.123)

 

Açıklamalar :

          1-) Müşteki müvekkil ……… küçük çocuğunun telefonda oyun oynarken müvekkile ait  Facebook Messenger sosyal medya aracıyla, şüpheli …….. e yanlışlıkla arkadaşlık isteği yollaması sonucunda, şüpheliler …………. Facebook Messenger, Whatssup v.s. gibi sosyal medya araçlarıyla doğrudan müşteki müvekkil ……… ve eşi ……… u hedef alarak hakaret içerikli cümleler sarf etmişler ve hakaret suçunu (TCK m.125) işlemişlerdir.

          2-) Şüpheli ……….., Facebook Messenger uygulaması üzerinden müşteki müvekkil ………….. ve eşi …………. u doğrudan hedef alan hakaret içerikli mesajlar göndermiştir. Şüpheli ……………., müvekkilin eşine attığı mesajda ‘’.. ……………………..’’ şeklinde müşteki müvekkil ve eşine hakaret etmiştir(EK-1).

          Hakaret suçu, TCK md. 125-131 arasında şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Hakaret suçu iki farklı şekilde işlenebilir: a-) Belli somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi, b-) Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi. Hakaret suçu doğrudan kişinin birey olmaktan kaynaklanan kişilik haklarına saldırıdır. Hakaret suçu ile sosyal bir kavram olan “şeref” ve kişinin özsaygısı korunmaktadır.

          Bir kişiye açık açık “şerefsiz”, “haysiyetsiz”, “geri zekalı”, “aptal”, “hayvan”, “müsvedde” vb. gibi sözler söylemenin hakaret suçunu oluşturacağı kuşkusuzdur ki şüpheli ………….. de yukarıda belirttiğimiz üzere hem müşteki müvekkile hem de eşine birden fazla kez “………….. v.s.” gibi hakaret içerikli kelimeler kullanmıştır.

          Kişiye isnat edilen somut olgu kişinin mevcut fiziksel veya psikolojik bir özelliğine vurgu yapsa da hakaret suçunu oluşturur. Yine şüpheli …………… müşteki müvekkil ………. un fiziksel engeli nedeniyle dalga geçerek “……….” kelimesini kullanarak hakaret etmiştir.

          3-) Şüpheli …………. Facebook Messenger uygulaması üzerinden müşteki müvekkil ………… ve eşi ……… doğrudan hedef alan hakaret içerikli mesajlar göndermiştir. Şüpheli müvekkil ………… a attığı mesajda ‘”…………… mı?’’ şeklinde cümleler sarf ederek yukarıda belirttiğimiz üzere müvekkil ve eşini değersizleştirerek, rencide ederek ve müvekkil ve eşinin şeref ve onurunu zedeleyerek hakaret suçunu işlemiştir(EK-2).

          4-) Şüpheli ………., müvekkillere hakaret etmekle kalmayıp, aynı zamanda hakaret içerikli mesajlarını müşteki müvekkil ……… un kardeşi …… ………….. a da messenger sosyal medya üzerinden göndermiş ve müvekkilin ailesinin huzurunu bozmuştur. Şüpheli, bu şekilde sadece müvekkillere hakaret etmekle kalmamış, sosyal medya üzerinden müvekkillerin çevresindeki kişilere de müvekkiller hakkında hakaret içerikli mesajlar göndermişlerdir. Şüpheli tarafından gerçekleştirilen bu eylem açıkça TCK m. 123’ de düzenlenen hüzur ve sükunu bozma suçunu oluşturmaktadır.  Şüphelilerin müvekkiller hakkında yapmış olduğu hakaretler müvekkilin ailesini de  olumsuz yönde etkilemiştir.

          Şüphelinin yukarıda tasnif ettiğimiz eylemlerine uyan suç ve suçlardan dolayı  her türlü maddi-manevi tazminat ve sair yasal  haklarımız saklı kalmak üzere; iş  bu ihbarı yapma zarureti hasıl olmuştur.

Deliller       :

1-) Şüpheli ………….. Facebook Messenger sosyal medya aracıyla müvekkilin eşine attığı mesajların dökümü (EK-1)

2-) Şüpheli …….. müvekkille attığı mesajların dökümü,(EK-2)

3-) Şüpheli ……. Facebook Messenger sosyal medya aracıyla müvekkil …….. ın kardeşi …………. a  attığı mesajların dökümü (EK-3),

4-) Şüphelilerin müvekkille ve müvekkilin ailesiyle yaptığı Facebook Messenger, WhatsApp v.s. gibi sosyal medya araçlarıyla yaptığı konuşmaların dökümü.

5-) Her türlü yasal ve takdiri delil.

 

Sonuç ve İstem : Şikayetimizin kabulü ile şüpheliler ……….. ve …….. eylemlerine uyan hakaret suçu, huzur ve sükunu bozma suçu ve savcılığınızca resen tespiti yapılacak olan diğer suçlardan kamu davası açılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.16.09.2021

                                                                               Müşteki Vekili

                                                                     Av. ………….

 

EKLER:

1-) Şüpheli ………..Facebook Messenger sosyal medya aracıyla müvekkilin eşine attığı mesajların dökümü (EK-1)

2-) Şüpheli ………. müvekkille attığı mesajların dökümü,(EK-2)

3-) Şüpheli ……… Facebook Messenger sosyal medya aracıyla müvekkil …….’ ın kardeşi ………… a  attığı mesajların dökümü (EK-3),

4-) Onanmış vekaletname sureti                              

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir