Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Hakaret Nedeniyle Savcılık Şikayet Dilekçe Örneği

Hakaret Nedeniyle Savcılık Şikayet Dilekçe Örneği

…….CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Şikayet Eden : ………… – T.C. Kimlik No:………..
Adr: Yaz…………..

Vekili : Av. …………
& Av. ………….
(Adres antettedir.)

Şüpheliler : 1- ……………
2- ……………

Konu : Şüpheliler hakkında müvekkile karşı hakaret ve suçlama içeren eylemleri nedeniyle şikâyet dilekçemizdir.

Açıklamalar :Müvekkil ……………, ......’da ……………….tasarımı alanında faaliyet gösteren ………………… Hizmetleri’nin sahibi olarak çalışmaktadır. …………….Ticaret Odası’nın resmi dergisi olan ..... Dergisi’nin yayıncı kuruluşu, ayrıca kendi bünyesindeki ……………….. hepsinin sahibidir. Müvekkil son olarak …………….derneğin başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bu dernek tarafından .

Şüphelilerden …………….. ise,………..müvekkil aleyhine bir takım hakaret ve olağan sınırlar dışında kalacak seviyede eleştiriler içeren, etik değerlere aykırı bir internet haberini ………….. tarihinde internet üzerinden kendi Facebook hesabından yayınlamıştır. Şüpheli bu haber ile birlikte başka bir medya kuruluşunun internet sitesinde bir köşe yazarı tarafından yazılan ve yine müvekkil aleyhine yorumlar ve hakarete varan sözler içeren bir haberi de yine kendi Facebook hesabından yayınlamıştır. Ancak şüphelinin müvekkile karşı hakaret içeren eylemleri bununla sınırlı kalmamış; şüpheli paylaştığı haberlerin altında yine müvekkil aleyhine beyanlarda bulunmuştur. Bunlardan birinde şüpheli “…………………………. şeklinde uyarı, eleştiri ve öneri sınırlarını fazlasıyla aşan ifadeler kullanmıştır. Aynı şekilde diğer şüpheli …………… da “……………….” Şeklinde bir yorumda bulunmuştur. Bu yazıların her ikisi de yukarıda da bahsedildiği üzere; şüpheli ………………..’ın herkese açık Facebook hesabına yazılmış; ancak şüpheye yer bırakmayacak şekilde müvekkile hitap edilmek suretiyle yazılmıştır. Görüldüğü üzere; şüpheliler alenen ve müvekkile karşı aşağılayıcı ve suçlar nitelikte hakaretlerde bulunmuşlardır.

Yukarıda da açıklandığı üzere, şüphelilerin Facebook hesabı üzerinden müvekkile hitaben gönderdiği hakaret, suçlama ve aşağılama içeren yorumlar Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesinde düzenlenen “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi…” tanımına uymakta; aynı şekilde aynı maddenin 2. Fıkrasında düzenlenen “Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde…” durumunu gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte şüphelilerin eylemi, hakaretin alenen işlenmesi şeklinde gerçekleştirildiğinden ilgili maddede belirtilen suçun nitelikli hal tanımını dahi gerçekleştirmektedir. Şüpheliler müvekkile karşı suç niteliği teşkil eden hakaret eylemleri nedeniyle müvekkilin manevi zararının giderilmesi yönünde herhangi bir adım atmamıştır. Bu nedenle şüphelilere karşı her türlü maddi, manevi tazminat ve sair yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla; şüphelilerin suç tanımına uygun eylemleri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler : TCK md. 106, md. 125, md. 134, md. 267 ve ilgili yasal mevzuat.

Deliller :

1-) Şüpheliler tarafından Facebook üzerinden müvekkil aleyhine gönderilen yorumların çıktısı,
2-) TANIKLARIMIZ

  • ……………… – T.C. Kimlik No:………………
    Adres: …………….
  • …………… – T.C. Kimlik No:………………
    Adres: ……………………

3-) Yemin,
4-) Her türlü yasal delil

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

– Şikayetimizin Kabulü ile

– Şüpheliler hakkında eylemlerine uyan hakaret ve iftira suçlarından soruşturma başlatılmasına ve kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 09.03.2021
Müşteki
…………….. Vekilleri Av. ………………

Ekleri :
1-) Şüphelilerin …………… tarihli yorumlarını içerir Facebook çıktısı
2-) Onanmış vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir