Sigortalı aracın, gereken ehliyetnameye haiz olmayan kişi tarafından kullanılması ve bu kişinin ( sürücünün ) kusurlu olması rücu etmek için yeterli olup, rizikonun gerçekleşmesinden, ehliyetsiz araç kullanmanın asli unsur olması ya da münhasıran ehliyetsizlik sebebiyle kazanın meydana gelmesi gerekmemektedir.

Yargıtay17. Hukuk Dairesi Esas No:2013/20184Karar No:2014/574K. Tarihi:20.1.2014 KARAR : Davacı vekili, müvekkili sigorta şirketi tarafından Devamını Oku