Gündem
Anasayfa » İŞ HUKUKU

Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabi (mi)dir?

Türk Borçlar Kanunu’nun 146. Maddesi “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.” der. Hal ve kural böyle iken bu durumun da istisnaları olabileceğini Anayasa Mahkemesi’nin yakın tarihli bir kararıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Kararda Mahkeme, “davaya konu zararın tespit edilmesinin belli bir uzmanlık gerektirdiğini bu nedenle zararın boyutunun belirlenebilmesi için derece mahkemelerince bilirkişi…

Daha Fazla Oku

İş sözleşmesinin feshinden 2 yıldan fazla süre sonra açılan davada istifa dilekçesinin haklı feshe tahvili için gerekli olan makul süre geçmiştir.

İş sözleşmesinin feshinden 2 yıldan fazla süre sonra açılan davada istifa dilekçesinin haklı feshe tahvili için gerekli olan makul süre geçmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi          2021/12188 E.  ,  2022/529 K. “İçtihat Metni” BÖLGE ADLİYEMAHKEMESİ : … 5. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : ALACAKİLK DERECEMAHKEMESİ : … 22. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen…

Daha Fazla Oku