Anasayfa » KİRA HUKUKU

Miktarı ve tarafları aynı olan, tanzim tarihi de yakın bir tarih olan takip dayanağı senedin, taraflar arasındaki kira sözleşmesi uyarınca verilen teminat senedi (depozito) olduğunun kabulü gerekiği…

Miktarı ve tarafları aynı olan, tanzim tarihi de yakın bir tarih olan takip dayanağı senedin, taraflar arasındaki kira sözleşmesi uyarınca verilen teminat senedi (depozito) olduğunun kabulü gerekiği…

Daha Fazla Oku

Kiralananın gösterilmesine izin davasında, yargılamanın uzunluğu, duruşma tarihi, mülkiyet kapsamı, gecikmeyle alıcıların kaçırılması vb nedenlerle, ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

Kiralananın gösterilmesine izin davasında, yargılamanın uzunluğu, duruşma tarihi, mülkiyet kapsamı, gecikmeyle alıcıların kaçırılması vb nedenlerle, ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

Daha Fazla Oku

Takibe konu kira sözleşmesine kiracının karşı çıkmaması halinde; alacaklının takibi, İİK’nun 68/1 maddesi anlamında “imzası ikrar edilen ve borç ikrarını içeren bir belgeye” dayanmaktadır.

Takibe konu kira sözleşmesine kiracının karşı çıkmaması halinde; alacaklının takibi, İİK’nun 68/1 maddesi anlamında “imzası ikrar edilen ve borç ikrarını içeren bir belgeye” dayanmaktadır.

Daha Fazla Oku

Kiralanan tahliye edildiğinden konusuz kalan tahliye davası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerine hükmedilmesine karar  verilmesi gerekir.

Kiralanan tahliye edildiğinden konusuz kalan tahliye davası hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerine hükmedilmesine karar  verilmesi gerekir.

Daha Fazla Oku

Kiracının aidat borcunu ödememesi nedeniyle TBK m. 315 gereğince açılan kira sözleşmesinin feshi ve tahliye davasında, kiralanan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin/münhasır yetkili değildir, hâkim re’sen yetkisizlik kararı veremez.

Kiracının aidat borcunu ödememesi nedeniyle TBK m. 315 gereğince açılan kira sözleşmesinin feshi ve tahliye davasında, kiralanan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin/münhasır yetkili değildir, hâkim re’sen yetkisizlik kararı veremez.

Daha Fazla Oku

Kira sözleşmesinde yer alan, “malikin taşınmazı satmak istemesi halinde, öncelikle kiracıya satışı teklif etmekle yükümlü olduğu yönündeki düzenleme” nedeniyle taraflar arasında akdi önalım anlaşması yapıldığının kabulü gerekir.

Kira sözleşmesinde yer alan, “malikin taşınmazı satmak istemesi halinde, öncelikle kiracıya satışı teklif etmekle yükümlü olduğu yönündeki düzenleme” nedeniyle taraflar arasında akdi önalım anlaşması yapıldığının kabulü gerekir.

Daha Fazla Oku