Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Bilirkişi Raporuna İtiraz ve Esas Hakkında Beyan Dilekçe Örneği

Bilirkişi Raporuna İtiraz ve Esas Hakkında Beyan Dilekçe Örneği

         ……. 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

Dosya No            : 2022/………Es.

 

Davaya Cevap

Veren Davalı       : …………

                            Adr:

 

Vekilleri             : Av. ……….

                             (Adres antettedir)

 

Davacı                : ………………… San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Vekilli                : Av. ………..

                             Adr: ………….

 

Konu                 : Bilirkişi raporu ve esasa dair beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR        :  

         Davacı ……………….İnş. Tur. Gıda Tar. Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.………… 13. İcra Müdürlüğünün 2021/………… Es. sayılı dosyası ile davalı müvekkil aleyhine ilamsız takip başlatmıştır. Haksız ve hukuka aykırı icra takibi ve gönderilen ödeme emrine müvekkilin itiraz etmesi üzerine icra takibi durmuştur. İcra takibinin yapılan itiraz sonucu durması üzerine davacı tarafından iş bu itirazın iptali davası açılmıştır. Davalı müvekkilin davacıya herhangi bir borcu bulunmamakta olup; haksız ve hukuka aykırı olarak açılan davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

          1-) Davacı ……………. İnş. Tur. Gıda Tar. Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti., davalı müvekkil …………….. ile aralarında ……………….. tarihleri arasında ticari faaliyette bulunulduğunu, …………. TL tutarında ürün teslimi yapıldığını ancak ……………. TL tutarındaki alacağın tahsil edilemediğini, fatura ve sevk irsaliyelerinin tümünde teslim imzalarının mevcut olduğunu iddia ve talep etmiştir. Davacı tarafın iddia ve talepleri gerçekleri yansıtmamaktadır. Davalı müvekkil ………………… davacı şirkete herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

         2-) Davacı ……………… İnş. Tur. Gıda Tar. Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından dosyaya sunulmuş olan ……………ve ………….. numaralı faturalar ve bu faturalarda bahsi geçen ürünler davalı müvekkil tarafından teslim alınmamıştır. Faturalar incelenmiş olduğunda ……………. numaralı faturalarda kaşe ve …………………..’nun imzasının bulunduğu, ………….. numaralı faturada ise sadece kaşenin mevcut olduğu görülmektedir. Faturalarda imzası olan ……………… isimli kişi davalı müvekkilin çalışanı değildir. Dolayısıyla faturalara konu iddia olunan emtialar davalı müvekkile teslim edilmemiştir. Sayın mahkemenizin gerek görmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılacak müzekkere sonucunda da ismi geçen ………………. davalı müvekkilin çalışanı olmadığı görülecektir.

         3-) Dosyaya ………………. tarihinde sunulmuş olan bilirkişi raporu 3 numaralı sonuç kısmında söz konusu …………………… faturalar hakkında: “………………….. ……………….. çalışanı olup olmadığı bilinmemektedir.” şeklinde tespitte bulunulmuştur. Bilirkişi raporunda işaret edildiği üzere faturalarda ki imzaların davalı müvekkil ………………. çalışanına ait olup olmadığı hususuna göre değerlendirme yapılması gerektiği beyan edilmiştir. Dolayısıyla imza bulunmayan …………….numaralı ve diğer faturalardan kaynaklı davalı müvekkil aleyhine borç tesis edilmeye çalışılması hukuka aykırıdır.

            

Yukarıda açıklanan nedenlerden de anlaşılacağı gibi hem esas ve hem de usul bakımından yasaya aykırı bir şekilde açılan davanın reddine karar verilmesini istemekteyiz.

 

Hukuki Dayanak : TMK, TBK ve ilgili yasal mevzuat.

 

Deliller               :

1- …………. 13. İcra Müdürlüğünün 2021/…………… Es. sayılı dosyası

2- Tanık beyanları,

3- İsticvap,

4- Yargıtay Kararları,

5- Her türlü yasal ve takdiri delil

 

İstem Sonucu         : Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında ;

Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın usul ve esas yönünden reddine karar verilmesini, ayrıca yargılama giderleriyle Avukatlık ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 16.01.2022                                                    

                                                                                     

                                                                   Davalı ……………

                                                                               Vekilleri

                                              Av. ……………..


 

 

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir