Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Delil Listesinin Sunulması Dilekçe Örneği

Delil Listesinin Sunulması Dilekçe Örneği

Delil Listesinin Sunulması  Dilekçe Örneği

 

İLGİLİ;

➡️ Delil Listesinin Sunulması  Dilekçe Örneği

➡️ Asliye Ticaret Mahkemesi Delil Listesi-Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

Dosya No           :2014/…………… Es.

 

Davacı               : ……………….T.C.Kimlik No:

  Adr: …………….

 

Vekilleri             : Av. …………..

                            (Adres antette)

 

Karşı Taraf         : ……………..

 

Vekili                 : Av. ………………

Adr: ………………………..

 

T.Konusu           :Delil listemizin sunulmasından ibarettir.

 

                  Yukarıda esas numarası verilen dosya ile ilgili olarak karşı tarafın gerek cevap dilekçesiyle gerekse de karşı dava dilekçesiyle sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız mahfuz olmak kaydıyla delillerimiz aşağıda belirtildiği gibidir:

DELİLLERİMİZ

1-Müvekkilenin eşinin …………….. tarihinde öldüğüne dair ölüm belgesi

2- …….. Mahallesi Muhtarlığı’ndan alınan …………. tarihli resmi mühürlü belge

3- …………….. un ikamet ettiği ‘‘…………………. adresi ile müvekkilenin ikamet ettiği ve ödeme emrinin TK. m. 21’ e göre hukuka aykırı bir şekilde tebliğ edildiği ‘‘……………… adresleri arasındaki mesafenin ne kadar olduğuna yönelik Sayın Mahkemece yaptırılacak kolluk araştırması

4- ………………. ait nüfus kayıtları ve mernis kayıtları

5- ………….Mahallesi Muhtarı …………., ilgili hukuka aykırı tebligatı dağıtan posta görevlisi ve tebligatta ismi geçen üçüncü şahıs ……………… un mahkemede tanık sıfatıyla dinlenmesini talep etmekteyiz.

6- …………… İcra Müdürlüğü 2020/………… Es. Sayılı dosyası

7-……….3. İcra Hukuk Mahkemesi 2021/………. Es.-2021/………… K. sayılı dosyası

8- K……….. 3. İcra Hukuk Mahkemesi2021/……….. Es. sayılı dosyası

9- Tanık

10- İsticvap

11-Bilirkişi incelemesi

12-Doktrin ve yargısal içtihatlar

13-Her türlü yasal ve takdiri delil

 

Netice Ve Talep  : Dava  dilekçemizdeki taleplerimizi tekrar ederek, (karşı tarafın delillerine mukabil delil sunma hakkımızı ve tamamlayıcı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz) Yukarıda sunulan  delillerimizin dosyaya  kabulü ile  delillerimizin toplanmasını ve belirttiğimiz tanıkların Sayın Mahkemenizce dinlenilmesini Saygılarımızla arz ve talep ederiz. 04.06.2021

                                                      Davacı ………………

                                                               Vekilleri

       Av. ………….

 


 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir