Gündem
Anasayfa » CEZA HUKUKU » “Manyağın önde gideni, geri zekalı sapık” şeklindeki sözler hakaret suçunu oluşturur.

“Manyağın önde gideni, geri zekalı sapık” şeklindeki sözler hakaret suçunu oluşturur.

  • ÖZET:
  • Hakaretin karşılıklı işlendiğinin kabul edildiği olayda, sanığın katılan …’a hitaben söylediği, “manyağın önde gideni, geri zekalı sapık” şeklinde sözlere katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde hakaret ettiği,
  • Katılan …’un sanığa hitaben söylediği, “sensin, sizsiniz” şeklindeki sözlerin ise hakaret içermediğinin anlaşılması karşısında, yetersiz gerekçe ile TCK’nın 129. maddesinin uygulanması,
  • Kanuna aykırı…

Karar İçeriği

Yargıtay 18. Ceza Dairesi        

 2015/36283 E.  ,  2017/8245 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hakaret
HÜKÜMLER : Ceza verilmesine yer olmadığına

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
1- Sanık … hakkında kurulan hükmün temyizinde;
Sanığın, katılan …’in hakaret sözcüklerini kullanmasından sonra “sensin, sizsiniz” şeklinde karşılık verdiğinin kabul edildiği olayda, sanığın kullandığı sözlerin hakaret içermediğinin anlaşılması karşısında, beraati yerine, yasal olmayan gerekçe ile TCK’nın 129. maddesinin uygulanması suretiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,
2- Sanık … hakkında kurulan hükmün temyizinde;
Hakaretin karşılıklı işlendiğinin kabul edildiği olayda, sanığın katılan …’a hitaben söylediği, “manyağın önde gideni, geri zekalı sapık” şeklinde sözlere katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde hakaret ettiği, katılan …’un sanığa hitaben söylediği, “sensin, sizsiniz” şeklindeki sözlerin ise hakaret içermediğinin anlaşılması karşısında, yetersiz gerekçe ile TCK’nın 129. maddesinin uygulanması,
Kanuna aykırı ve katılan sanıklar … ve … müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21/06/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir