✏️ Ara Karara İtiraz Dilekçe Örneği-Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası-İhtiyati Tedbir Talebi
✏️ İbraname Örneği-Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

……….. 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

 

Dosya No : 2022/…….. Es.

Davacı : ………………

Vekili : Av. ……….

(Adres antettedir.)

 

Davalılar : 1-) …..

2-) …………

 3-) …………Sigorta A.Ş.

 

Konu : 6098 sayılı Borçlar Kanunu m. 76 gereğince geçici ödeme talebimizden ibarettir.

Açıklamalar :

…………. günü meydana gelen ve dava konusunu oluşturan trafik kazası nedeniyle ………………….’ ın,kaburgaları-göğüs kafesi kırılmış ve akciğerinde deformasyona neden olduğundan müvekkil halen solunum güçlüğü çekmektedir. Geçirdiği kaza sonucunda müvekkilin sol tarafında tam olmak üzere her iki yanında da felç durumu mevcuttur, müvekkil tek başına yürüyememekte; bir başkasının yardımı olmaksızın ayakta duramamakta ve dengesini sağlayamamaktadır. Meydana gelen kaza sonrasında başına aldığı darbeler sonucunda müvekkil beyin travması geçirmiş, beyni zarar görmüş ve bunun sonucunda da müvekkilde hafıza kaybı ve kişilik değişimleri görülmüştür. Kaza sonrası müvekkilin göz ve kulaklarında duyma kaybı mevcuttur. Ayrıca müvekkil yaşadığı kazanın etkisiyle konuşamamakta; kendini ifade edememektedir. Müvekkilin konuşma yetisinde ileri seviyede bir bozulma vardır. Sonuç olarak müvekkil TAM İŞGÖREMEZLİK derecesinde malul durumdadır.

Dava dilekçesinde delil olarak sunduğumuz ceza davası kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında aldırılan ………… tarihli Adli Tıp Kurumu Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı raporunda(EK-1) davalı sürücüye kusur yüklenmiştir. Sayın Mahkemenizce yaptırılacak olan kusur bilirkişi incelemesi sonucunda müvekkilin kusurunun olmadığı, davalı sürücünün %100 kusurlu olduğu görülecektir.

Davacı ……………., ………… doğumlu olup kaza tarihinde 39 yaşındaydı ve araç bakım-tamir ve servis hizmetlerinin yürütüldüğü……………………… OTOMOTİV’ in (tüzel kişiliği olmayıp şahıs şirketidir) sahibidir. Ancak kazadan sonra felç olan, beyninin zarar görmesi sonucu hafıza kaybı ve kişilik değişimleri geçiren, konuşamayan müvekkil, tamamen başkasının bakımına muhtaç durumda olduğundan; sahibi olduğu işyeriyle ilgilenememiştir ve işleri kötüye gitmiştir. Yaşadığı ağır sağlık sorunları nedeniyle işinin başında olamayan ve sahip olduğu işyeri dışında herhangi bir geliri bulunmayan müvekkil, şu anda ekonomik olarak çok zor durumdadır. Eşine, biri ortaokul ve diğeri lisede eğitimlerine devam eden çocuklarına bakamamaktadır.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’ nun ” Geçici ödemeler” başlıklı 76. maddesi ” Zarar gören, iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sunduğu ve ekonomik durumu da gerektirdiği takdirde hâkim, istem üzerine davalının zarar görene geçici ödeme yapmasına karar verebilir.” hükmüne amirdir.

Yukarıda açıkladığımız üzere; davalı sürücünün kusuru sonucu tam iş göremezlik derecesinde malul olan ve ekonomik olarak çok kötü durumda olup ailesine bakamayan müvekkilin uzun sürecek yargılama süresince biraz olsun mağduriyetinin giderilmesi amacıyla tarafımızca Sayın Mahkemeden uygun görülecek miktarda bir geçici ödemeye karar verilmesi zarureti hasıl olmuştur.

 

Sonuç ve İstem: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

–  FAZLAYA İLİŞKİN HER TÜRLÜ TALEP VE DAVA HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA; geçici ödeme talebimizin kabul edilerek; Sayın Mahkeme tarafından müvekkil için re’sen belirlenecek miktardaki geçici ödeme tutarının işleten ………………L ve sürücü ………… yönünden olay tarihinden; sigorta şirketi yönünden sigorta limitleri aşılmamak üzeretemerrüt tarihinden işletilecek avans faiziyle birlikte müşterek ve müteselsil olarak davalılardan tahsiline karar verilmesini saygılarımızla davacı vekili olarak vekâleten arz ve talep eder, saygılar sunarız.19.01.2022

Davacı……………….

Vekili

  Av. ……………………

 

EKLER:

………….. tarihli Adli Tıp Kurumu Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı raporu(EK-1)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir