ANLAŞMALI BOŞANMAYA DAİR PROTOKOL

 

………………. ile …………….. aralarında karşılıklı anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup iş bu protokol tanzim edilmiştir.

 

Bu protokol gereğince;

 

1) Davacı …………….. ile davalı ………………. aşağıda belirtilen hususlarda anlaşmış olup karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler.

 

2) Davacı ……………….., davalı ………………….’da bulunan her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak getirmiş bulunduğu eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak başka alacağı olmadığını kabul eder. Aynı şekilde davalı …………………..’da, davacı …………………’dan herhangi bir eşya alacağı mevcut bulunmadığını kabul eder.

3) Davalı …………….. kendi üzerine kayıtlı bulunan; …………… plaka sayılı aracın mülkiyetini davacı ……………….’a devir ve teslim edecektir. Taraflar arasında evlilikten doğan mal rejiminden kaynaklı olarak başkaca paylaşılacak herhangi bir taşınır taşınmaz bulunmamaktadır.  

 

4) Tarafların müşterek çocukları ………….doğumlu ….. ……………. ve …………… doğumlu …………….’un velayeti davacı annede kalacaktır.

 

5) Davacı …………’un boşanma neticesinde herhangi bir nafaka talebi olmamakla birlikte; davalı ………… müşterek çocuklar …………. doğumlu …………… için ………..,00 TL ve ……….. doğumlu ………için ……..,00 TL olmak üzere toplam ……….,00 TL iştirak nafakası ödeyecektir. Taraflar bunun dışında birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi manevi tazminat ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan ederler. 

 

6) Tarafların birbirinden vekâlet ücreti, yargılama giderleri, masraf vs. gibi talepleri bulunmamaktadır.

 

Taraflar yukarıda uzlaşılan tüm konularda birbirlerini kat’i olarak ibra ederler. Taraflar yukarıda yazılı koşullarda anlaşmış olup, iş bu protokol açılan Boşanma Davasında anlaşmalı boşanmanın esası olarak ikame ettiğimiz davada delil olarak kullanılacaktır. 22.05.2022

Davacı                                                 Davalı

   ………….                                            …………..

 

Bir Cevap Yazın