AİHM; İç Tüzük 39. madde kapsamında geçici tedbir talepleri online yapılabilecek. Daha faks ve posta yolu ile yapılan ihtiyati tedbir başvuruları yeni dijital platform sayesinde online olarak da yapılabilecek olup E-comms hesabı olanlar direk olarak, diğer kişiler ise hesap oluşturarak online sistemi kullanabilecek.

Geçici tedbir alınması istemi artık basit bir işlem ile online olarak gerçekleştirilebilecek: Online başvuru için akıllı telefonunuzda Mahkemece tavsiye edilen bir authenticator uygulaması indirip r39.echr.coe.int  adresinde yer alan qr kodunu taratarak önce hesap açmanız gerekmektedir. Her giriş yaptığınızda site sizden authenticator üzerinden her 30 saniyede bir yenilenen bir kod istediği için bu işlem için size ait olan ya da kolay erişim sağlayabileceğiniz güvenilir bir mobil cihaz kullanmak daha iyi olacaktır. Yine her girişte bilgisayar da şifre istediği için kendi bilgisayarınızı ya da kolay erişim sağlayabileceğiniz güvenilir bir bilgisayar kullanmanız faydalı olacaktır.

İhtiyati tedbir sunulmasına dair AİHM tarafından hazırlanan bilgi notu:

İç Tüzük madde 39 kapsamında geçici tedbir talepleri artık online yapılabilecek. Site münhasıran Mahkeme İçtüzüğü’nün 39. Maddesi uyarınca Mahkeme’ye geçici tedbir taleplerini iletmek için kullanılacak,
Geçici tedbir talepleri ile ilgili olmayan başvurular incelenmeyecek ve bu sitedeki bu tür talepler derhal kapatılacaktır.

Geçici tedbirler, yalnızca yakın onarılamaz bir zarar riskinin bulunduğu durumlarda geçerli olan acil tedbirlerdir (Sözleşme’nin 2 veya 3. Maddeleri kapsamındaki, sınır dışı veya iade işlemleri veya başvuranların gözaltı yerlerindeki sağlık durumu ile ilgili talepler). Geçici tedbir talepleri hakkında daha fazla bilgi için Mahkeme’nin İnternet Sitesine bakınız.