Anasayfa » Arşiv Ekim 2022

Borçlanılan sürelerin geçmişe mal edilerek yaşlılık aylığının yeniden hesaplanması ve eksik aylıkların ödenmesi istemine ilişkin dava, adli tatilde görülebilecek nitelikte bir dava değildir.

Borçlanılan sürelerin geçmişe mal edilerek yaşlılık aylığının yeniden hesaplanması ve eksik aylıkların ödenmesi istemine ilişkin dava, adli tatilde görülebilecek nitelikte bir dava değildir.

Daha Fazla Oku

Senet üzerindeki tahrifatın ilk bakışta fark edilmesi, rakamlar üzerindeki farklı mürekkep izlerinin belli olması nedeniyle iğfal kabiliyetine haiz olmadığından resmi belgede sahtecilik suçunun oluşmayacağı…

Senet üzerindeki tahrifatın ilk bakışta fark edilmesi, rakamlar üzerindeki farklı mürekkep izlerinin belli olması nedeniyle iğfal kabiliyetine haiz olmadığından resmi belgede sahtecilik suçunun oluşmayacağı…

Daha Fazla Oku

Kiralanan işyerinin kullanılamaz hâle gelmesinden dolayı uğranılan kazanç kaybı istemi- Emsal nitelikteki bir dükkânı kiralayıp  işletmeye hazır hâle getirmesi için yeterli olacak makul süre belirlenmeli ve bu dönem için uğranılan zarara hükmedilmelidir.

Kiralanan işyerinin kullanılamaz hâle gelmesinden dolayı uğranılan kazanç kaybı istemi- Emsal nitelikteki bir dükkânı kiralayıp  işletmeye hazır hâle getirmesi için yeterli olacak makul süre belirlenmeli ve bu dönem için uğranılan zarara hükmedilmelidir.

Daha Fazla Oku

İş sahibinin vekalet verdiği avukattan başka bir avukatı daha işe dahil etmek istemesi halinde bu hususun ilk vekalet verilmiş avukata bildirilmesi yükümlülüğüne ilişkin kuralın-Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları 39. madde-iptali.

İş sahibinin vekalet verdiği avukattan başka bir avukatı daha işe dahil etmek istemesi halinde bu hususun ilk vekalet verilmiş avukata bildirilmesi yükümlülüğüne ilişkin kuralın-Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları 39. madde-iptali.

Daha Fazla Oku

Çekin süresinde muhatap bankaya ibrazı-Banka tarafından “karşılıksızdır” işlemi yapılmaması- “Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçu!

Çekin süresinde yetkili hamil tarafından muhatap bankaya ibrazında, şayet yeterli karşılığı bulunmamasına rağmen, banka tarafından ileri sürülen değişik gerekçelerle 5941 sayılı Kanun’un 3/4. maddesi gereği “karşılıksızdır” işlemi yapılmamışsa, çek hesabında yeterli karşılığı bulundurmakla yükümlü gerçek kişinin “karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçundan dolayı cezalandırılmasının mümkün olmadığı…

Daha Fazla Oku