AYM;Psikolojik Taciz Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkı İhlal Edilmiştir.

Psikolojik Taciz Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkı İhlal Edilmesi

Borçlanılan sürelerin geçmişe mal edilerek yaşlılık aylığının yeniden hesaplanması ve eksik aylıkların ödenmesi istemine ilişkin dava, adli tatilde görülebilecek nitelikte bir dava değildir.

Borçlanılan sürelerin geçmişe mal edilerek yaşlılık aylığının yeniden hesaplanması ve eksik aylıkların ödenmesi istemine ilişkin dava, adli tatilde görülebilecek nitelikte bir dava değildir.

E-satış Yönetmeliği ve Tarifenin uygulanmasına İstanbul ve ilçelerinde 01.11.2022 tarihi itibarıyla ilanı yapılacak artırmalar hakkında başlanacaktır.

E-satış Yönetmeliği ve Tarifenin uygulanmasına İstanbul ve ilçelerinde 01.11.2022 tarihi itibarıyla ilanı yapılacak artırmalar hakkında başlanacaktır.

Senet üzerindeki tahrifatın ilk bakışta fark edilmesi, rakamlar üzerindeki farklı mürekkep izlerinin belli olması nedeniyle iğfal kabiliyetine haiz olmadığından resmi belgede sahtecilik suçunun oluşmayacağı…

Senet üzerindeki tahrifatın ilk bakışta fark edilmesi, rakamlar üzerindeki farklı mürekkep izlerinin belli olması nedeniyle iğfal kabiliyetine haiz olmadığından resmi belgede sahtecilik suçunun oluşmayacağı…

Kiralanan işyerinin kullanılamaz hâle gelmesinden dolayı uğranılan kazanç kaybı istemi- Emsal nitelikteki bir dükkânı kiralayıp  işletmeye hazır hâle getirmesi için yeterli olacak makul süre belirlenmeli ve bu dönem için uğranılan zarara hükmedilmelidir.

Kiralanan işyerinin kullanılamaz hâle gelmesinden dolayı uğranılan kazanç kaybı istemi- Emsal nitelikteki bir dükkânı kiralayıp  işletmeye hazır hâle getirmesi için yeterli olacak makul süre belirlenmeli ve bu dönem için uğranılan zarara hükmedilmelidir.

İş sahibinin vekalet verdiği avukattan başka bir avukatı daha işe dahil etmek istemesi halinde bu hususun ilk vekalet verilmiş avukata bildirilmesi yükümlülüğüne ilişkin kuralın-Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları 39. madde-iptali.

İş sahibinin vekalet verdiği avukattan başka bir avukatı daha işe dahil etmek istemesi halinde bu hususun ilk vekalet verilmiş avukata bildirilmesi yükümlülüğüne ilişkin kuralın-Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları 39. madde-iptali.

Çekin süresinde muhatap bankaya ibrazı-Banka tarafından “karşılıksızdır” işlemi yapılmaması- “Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçu!

Çekin süresinde yetkili hamil tarafından muhatap bankaya ibrazında, şayet yeterli karşılığı bulunmamasına rağmen, banka tarafından ileri sürülen değişik gerekçelerle 5941 sayılı Kanun’un 3/4. maddesi gereği “karşılıksızdır” işlemi yapılmamışsa, çek hesabında yeterli karşılığı bulundurmakla yükümlü gerçek kişinin “karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçundan dolayı cezalandırılmasının mümkün olmadığı…