Anasayfa » AİHM BAŞVURU » AİHM, Tazminat ve Yargılama Gideri Talebine Dair Dilekçe Örneği

AİHM, Tazminat ve Yargılama Gideri Talebine Dair Dilekçe Örneği

AİHM, Tazminat ve Yargılama Gideri Talebine Dair Dilekçe Örneği

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex FRANCE

                                                           ../../2023

Başvuru No: …/..

Başvuru Adı: …/Türkiye

 

Yukarıda belirtilen başvuruya ilişkin hükümet görüşleri, ………. 2023 tarihli yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.

Söz konusu yazıda belirtildiği üzere başvurumuz, Mahkeme’nin yerleşik içtihadına ilişkindir ve bu nedenle hükümet görüşlerine karşı görüş sunulmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Zaten hükümet görüşlerinde, herhangi bir yeni argüman ortaya konulmamıştır.

Bu çerçevede, hükümetin kabul edilebilirliğe ve esasa dair itirazlarının reddedilmesini ve başvuru formunda dile getirdiğimiz hakların ihlal edildiğine karar verilmesini talep ediyoruz. Tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin taleplerimiz ise şu şekildedir:

1.    Maddi Tazminat: Başvurucu, haksız tutukluluk nedeniyle maddi olarak olumsuz etkilenmiştir ve ailesine destek olma imkânından mahrum bırakılmıştır. Başvurucunun uğradığı mali zararların giderilmesi amacıyla ..,000 Avro maddi tazminat talep ediyoruz.

2.    Manevi Tazminat: Başvurucu, saygınlığının sarsılması, sevdiklerinden uzun süre ayrı kalmış olması ve yöneltilen suçlamaların ağırlığı nedeniyle yoğun elem ve ızdırap yaşamıştır. Başvurucunun yaşadığı ruhsal sıkıntıların bir nebze de olsa giderimi amacıyla ..,000 Avro manevi tazminat talep ediyoruz.

3.    Yargılama Giderleri: Başvurucu, uğradığı hak ihlallerinin giderimi amacıyla; avukatlık ücreti, noter harcı, posta ve kırtasiye giderleri gibi harcamalar yapmak zorunda kalmıştır. Başvurucunun yapmış olduğu avukatla temsil ve diğer yargılama masrafları için ..,000 Avro yargılama gideri talep ediyoruz.

Saygılarımla  Başvurucu adına temsilcisi/Başvurucu

                                                                       

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir