♦️Danıştay 3. Daire, 2014/8830E.-2015/8818K. sayılı kararında;
Tebliğ memurunun ad ve soyadının bulunmadığı tebliğ mazbatasının tebligatı tevsik edici hukuken geçerli bir belge olarak kabul edilemeyeceğine,dolayısıyla işbu tebligatın tebliğ edildiği belirtilen tarihe göre değil de, tebligattan haberdar olunduğu belirtilen tarihe göre davanın süresinde açılıp açılmadığının değerlendirileceğine hükmedilmiştir.

Bir Cevap Yazın