Özet:
Örnek 4-5 nolu icra emrinin dayanağı, Çorlu Aile Mahkemesi’nden verilen tedbir nafakasına ilişkin artırma ek kararıdır. Ara kararları ilam olmadığı gibi İİK’nun 38. maddesinde yazılı ilam niteliğindeki belgelerden de değildir. Bu nedenle genel haciz yolu ile takibe konu edilebilir ise de; ilam niteliğinde olmayan ara kararına dayanılarak ilamlı takip yapılamaz….

O halde mahkemece, ara karar ile ilamlı takip yapılamayacağı gerekçesiyle örnek 4-5 nolu icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. …

Bir Cevap Yazın