Yargıtay kararı; 5510-Kanuna göre işyerindeki “kalp krizi”, “beyin kanaması” ve “intihar” da iş kazasıdır. Sigorta yardımları yapılır ve aylık bağlanır. İşveren ancak kusuru varsa sorumludur (10.HD, 9.3.2020, 2019/3234)