………….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

Davacı : ……………… (T.C. Kimlik No: …………………)
Adr: ……………….

Vekilleri : Av. ……………
& Av. ………………
(Adres antettedir.)

Davalı : ……………… Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü
Adr: ……………………

Konu : Haklı nedene dayanan soyadı tahsisi talebinden ibarettir.

Açıklamalar :Müvekkil, “…………..” olarak kayıtlı soyadını kullanmakta iken, evlenme ile birlikte eşinin soyadı olan “…………..” da eklenerek “……………..” olarak nüfus kaydı yapılmıştır.

Her ne kadar müvekkil bu şekilde her iki soyadını da kullanmakta ise de, soyadlarının bir arada kullanımı nedeniyle müvekkil birçok yerde anlam kargaşası ve çeşitli problemlere maruz kalmaktadır. Bu nedenle müvekkilin eski soyadı olan “….……..”’ın nüfus kayıtlarından silinmesini ve “…………” şeklinde tek soyadı olarak kaydedilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Dayanak : TMK, NK, HMK ve ilgili mevzuat.

Deliller :

 • Nüfus kayıtları,
 • Her türlü yasal delil.
  Tanıklarımız:
  -…………..(T.C. Kimlik No:……………)
  Adr: …………..
  -……………..(T.C. Kimlik No:……………)
  Adr: ………….

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

 Davamızın kabulü ile,

 Müvekkilin “………” olarak kayıtlı soy isminden eski soy ismi olan “………….”ın çıkartılarak; “…………….” şeklinde nüfus kayıtlarına geçmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 08.12.2020
Davacı Vekilleri
Av. ……………..

Bir Cevap Yazın