Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Güvence Hesabı Dava Değerini Artırma Dilekçe Örneği(Sürekli İş Göremezlik)

Güvence Hesabı Dava Değerini Artırma Dilekçe Örneği(Sürekli İş Göremezlik)

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Dosya No :………………….. E.
Dava Değerini Arttıran
Davacı : ………………….
Vekilleri :Av. ……………..(Adres antettedir.)
Davalı : Güvence Hesabı
Dava : Cismani zarar nedeniyle tazminat davası
H.Esas (Arttırılan) Değer: 000.000,40-TL
Talep Konusu : Dava dilekçesinde talep edilen maddi zararların bilirkişi raporu doğrultusunda, dava değerinin arttırılması ile 000.000,40-TL daha arttırılarak, toplam 000.000,40-TL Maddi talebimizin hüküm altına alınmasına karar verilmesi istemidir.
Açıklamalar :
1-Davacı müvekkil ……………… adına fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla açmış olduğumuz tazminat davasında Sayın Mahkemenizce yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda;
Davacı müvekkil için Geçici İş Göremezlikten Doğan Alacağı olarak 00.000,28-TL, Sürekli İş Göremezlikten Doğan Alacağı olarak 000.000,12-TL ve Bakıcı Gideri olarak 00.000,00-TL ile Kaçınılmaz Tedavi Gideri olarak 0.000,00-TL maddi tazminat alacağının olduğu tespit edilmiştir. Buna göre;
a) Geçici İş Göremezlikten Doğan Alacak Farkı : 00.000,28-TL
b) Sürekli İş Göremezlikten Doğan Alacak Farkı : 000.000,12-TL
c) Bakıcı Giderleri Alacağı Farkı : 00.773,00-TL
d) Kaçınılmaz Tedavi Giderleri Alacağı Farkı : 0.000,00-TL
Toplam : 000.000,40-TL daha alacak hakkımızın olduğu tespit edilmiştir.
2- Bilirkişi raporunda alacak olarak hesaplanan ve yukarıda listesi verilen alacakların hükmen tespiti amacıyla dava değerini arttırıyoruz. Takdir mahkemenizindir.
Sonuç ve Talep : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak hususlar karşısında; Dava Değerini Arttırma talebimizin kabulüne ve dava değerinin arttırılması ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep ettiğimiz miktarların birleştirilmesi sonucu;
Dava Değerini Arttırma talebimizin kabulüne ve dava değerinin arttırılması ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep ettiğimiz miktarların birleştirilmesi sonucu;
Geçici İş Göremezlikten Doğan Alacak olarak 00.000,28-TL + 000,00-TL= 00.000,28-TL, Sürekli İş Göremezlikten Doğan Alacak olarak 000.000,12-TL + 100,00-TL=000.000,12-TL, Bakıcı Gideri olarak 00.773,00-TL + 50,00-TL=00.823,00-TL, Kaçınılmaz Tedavi Gideri olarak 0.000,00-TL + 50,00-TL=0.000,00 ve toplamda 300,00-TL + 000.000,40-TL = 000.000,40-TL maddi tazminat tutarının sigorta limitleri aşılmamak üzere temerrüt tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı güvence hesabından tahsiline karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.16.01.2021
Dava Değerini Arttıran Davacı Vekilleri
Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir