Anasayfa » HMK » Eski Hale Getirme Talebi-HMK Madde 95

Eski Hale Getirme Talebi-HMK Madde 95

  • 6100 sayılı HMK’nun 95. maddesindeki düzenlemeye göreelde olmayan sebeplerle, kanunda belirtilen veya hakimin kesin olarak belirlediği süre içinde bir işlemi yapamayan kimse eski hale getirme talebinde bulunabilir. 
  • Yine, aynı yasanın devamı maddelerinde de (6100 sayılı HMK’nun 95-100 maddeleri) eski hale getirilmeye yönelik usul ve esasları düzenlenmiştir.
  • 6100 sayılı HMK’nun 98/2 maddesinde, eski hale getirme talebinin temyiz yoluna başvuru hakkının düşmesi halinde Yargıtay’dan talep edilebileceği düzenlenmiştir.
  • 6100 sayılı HMK’nun 97/1. maddesi gereğince eski hale getirme talebinde bulunurken süresinde yapılamayan işlemin de eski hâle getirme talebinde bulunmak için öngörülen süre içinde yapılması zorunludur.

ÖRNEK KARARLAR :

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir