Gündem
Anasayfa » MEVZUAT » VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası : 7338

Kabul Tarihi : 8/6/1959 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1959

Sayı : 10231

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 1302

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız “Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt: 1 Sayfa: 511 BÖLÜM 1 Mevzu, Tabirler, Muafiyet ve İstisnalar Verginin mevzuu:

Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.
Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisabedecekleri mallara da şamildir.
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset tarikıyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisabeden ve Türkiye’de ikametgahı olmıyan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz.
Kanunda kullanılan tabirler:
Madde 2 – Bu kanunda kullanılan tabirlerin delalet ettiği manalar aşağıda gösterilmiştir: a) “Şahıs” tabiri; hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmi şahısları;
b) “Mal” tabiri; mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları;
c) “Veraset” tabiri; miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları;
d) “İvazsız intikal” tabiri; hibe yoliyle veya her hangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları; (Maddi ve manevi bir zarar mukabili verilen tazminatlar ivazsız sayılmaz.)

Tamamı İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir