Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Delil Tespiti Talebi Dilekçe Örneği

Delil Tespiti Talebi Dilekçe Örneği

….NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

Tespit İsteyen :………….. Hizmetleri Ltd. Şti-…… V.D ……… adına şirket yetkilisi …………….. (…………)

                               Adr:…………..

Vekilleri                :Av…………

                             (Adres antette)

Aleyhine Tespit

İstenen             : N…Sigorta A.Ş.  

Adr:……………..

 

Konu                  : Delil tespiti talebimizin sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar        :

1-Müvekkil ile sigorta şirketi arasında …………… tarihinde yetkili acenta sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme süresi taraflar arasında 1 yıl olarak kararlaştırılmıştır.

2- Taraflar arasında yapılan sözleşmenin 30.maddesi gereğince sözleşme süresinin bitiminden 15 gün öncesine kadar sigorta şirketi tarafından sözleşmenin uzatılmayacağı yönünde müvekkile ihtarda bulunulmadığı takdirde sözleşmenin bir yıllık süreyle uzatılacağı belirtilmiştir. Sözleşmenin bitiş tarihi olan ………….. tarihinden önce müvekkile herhangi bir ihtar yapılmadığı için 1 yıl süreliğine imzalanan sözleşmenin süresi 1 yıl süreyle daha uzatılmıştır.

3- …………….. tarihinde sigorta şirketi, …………… Noteri tarafından düzenlenen …………. yevmiye numaralı fesih ihbarnamesi ile sözleşmenin TTK 121/1 gereğince ilgili sözleşmeyi ………….. tarihinde fesholunacağı müvekkile ihbar edilmiştir.

4-Sözleşmenin, fesih ihbarnamesinde belirtilen ………….. tarihinde sona erecek olmasına ragmen sigorta şirketi tarafından, müvekkilin sigorta poliçesi yapabilmesi için girmesi gereken sisteme girişi ………… tarihinde engellenmiştir. Bu tarih itibariyle müvekkil, aleyhine tespit istenen sigorta şirketi adına poliçe düzenleyememektedir.

      Yukarıda arz ve izah edilen sebeple sonuç ve istem bölümünde belirtilen hususların tespiti için bu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

 

Hukuki Nedenler         : HMK. md. 400-406 ve ilgili mevzuat.

Deliller                       : Bilirkişi incelemesi ve her tür delil..

Sonuç ve İstem           : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve re’sen gözetilecek hususlar doğrultusunda;

Müvekkil sigorta acentasının adresine gidilerek; acentaya ait bilgisayarlarda uzman bilirkişi marifetiyle inceleme yapılarak ………… tespitini vekaleten arz ve talep ederiz. ……………

Ekler:

1-Yetkili Acente Sözleşmesi

2-…….. tarihli ………14.Noteri tarafından düzenlenen …………. yevmiye numaralı fesih ihbarnamesi                                              

 

Davacı Vekilleri

                                            Av. ………………….Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir