Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tekzip Talebinin Reddi Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Tekzip Talebinin Reddi Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

…… .. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İletilmek üzere

…… ... SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

D. İş No                        : 2022/…….. D. İş        

Tekzip Talebinin

Reddine İtiraz Eden      : ………….    T.C. : ………

                                        Adr: ……….                                    

 

Vekili                            : Av. …………

.

 

Karşı Taraf                    : ………..(………. Gazetesi&……..com Grup Başkanı)

                            Adr: …………..

 

 

KONU                            : ………….. Sulh Ceza Hakimliği’ nin 2022/…………. D. İş  Numaralı ve ………….. tarihli kararına itirazlarımızın sunumudur.

AÇIKLAMALAR             :

……. tarihli dilekçemizle ………… …. Sulh Ceza Hakimliği’ ne müvekkil aleyhine paylaşılan internet yayının tekzibi için talepte bulunmuştuk. Fakat bu talebimiz 5651 sayılı kanunun 9. Maddesinden bahisle “ hakim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak( URL, vb. şeklinde) ….. verir.”   Gerekçesiyle reddedilmiştir. Yaptığımız araştırmalar sonucu içeriğinin engellenmesini talep ettiğimiz yayının tam adresinin(URL) (http:/………………..com) olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız.

 Bu sebeplerle ………… 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararın kaldırılarak  tespit ettiğimiz internet adresi(URL)nin dosyaya kabul edilmesine ve taleplerimizin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.        

İstem Sonucu     :Yukarıda kısaca arz ve izah etmeye çalıştığımız ve Hakimliği’nizce resen gözetilecek nedenlerle;

          – ………. Sulh Ceza Hakimliği’ nin 2022/…… D. İş  Numaralı ve ……….. tarihli kararının itirazen  kaldırılmasına karar verilerek,

  • Hukuka aykırı olan ………… tarihli ve  “…………. ………… SKANDALLAR DEVAM EDİYOR” başlıklı haberin yayından kaldırılarak   cevap ve düzeltme talebimizin kabulüne,
  • Ek’te mevcut cevap ve düzeltme metnimizin, kararın tebliğinden sonra ………….com sitesinde, tekzibe konu hukuka aykırı haberin yayınlandığı şekilde, Anayasa’nın 12, Basın Yasası’nın  14. Maddesi ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince BİR HAFTA süreyle aynı manşet puntolarıyla site ana sayfası üzerinden manşet şeklinde yayınlanmasına,
  • Tarafımızca yapılan ihtarname gönderi masrafının, yargılama giderlerinin ve ücreti vekâletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.06.03.2022                                                                                                                                                    Tekzip Talebinin Reddine İtiraz Eden

                                                                  … ………….

                                                                                  Vekili

                                                               Av. …………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir