Gündem
Anasayfa » CEZA HUKUKU » İlk derece mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunda bulunmayan sanık istinaf kararını temyiz edebilir mi?

İlk derece mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunda bulunmayan sanık istinaf kararını temyiz edebilir mi?

  • ÖZET:
  • İlk derece mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunda bulunmayan sanık müdafisinin mevcut hükümleri aleyhe değiştirmeyen Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyize hakkı bulunmadığından bahisle vaki temyiz isteminin reddine dair verilen kararı usul ve kanuna uygundur.

Karar İçeriği

Yargıtay 9. Ceza Dairesi         

2021/22381 E.  ,  2021/8385 K.


“İçtihat Metni”

Sanık … hakkında çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından (mağdurlar …, Baran ile Azat’a karşı) gerçekleştirilen yargılama sonunda, atılı suçlardan (mağdur sayısınca) mahkumiyetine dair İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.06.2019 gün ve 2018/611 Esas, 2019/239 Karar sayılı hükümlerin katılan mağdur … vekili ile katılan Bakanlık vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine yapılan inceleme neticesinde vaki istinaf başvurusunun esastan reddine dair İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15.Ceza Dairesinin 01.11.2019 gün ve 2019/2664 Esas, 2019/1352 sayılı kararının sanık müdafisi, katılan mağdur … vekili ile katılan Bakanlık vekili tarafından temyiz edilmesi sonrası kapatılan Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 22.02.2021 gün ve 2020/1113 Esas, 2021/1325 Karar sayılı ilamı ile ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunda bulunmayan sanık müdafisinin mevcut hükümleri aleyhe değiştirmeyen Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyize hakkı bulunmadığından vaki temyiz isteminin reddine ve katılan Bakanlık vekilinin temyizine istinaden yapılan incelemede hükümlerin onanmasına karar verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24.03.2021 günlü 14-2019/130428 sayılı itiraznamesi ile 5271 sayılı CMK’nın 308. maddesinin iki ve üçüncü fıkraları gereğince sanık müdafisinin temyiz isteminin kabul edilerek bu temyiz talebi bakımından da değerlendirme yapılması gerekirken anılan gerekçeyle temyiz isteminin reddedilmesinin hatalı olduğundan bahisle vaki ret kararıyla sınırlı şekilde itiraz edilmesi üzerine dosya Daireye gönderilmekle tetkik edildi, gereği görüşüldü:
Kapatılan Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 22.02.2021 gün ve 2020/1113 Esas, 2021/1325 sayılı ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunda bulunmayan sanık müdafisinin mevcut hükümleri aleyhe değiştirmeyen Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyize hakkı bulunmadığından bahisle vaki temyiz isteminin reddine dair verilen kararı usul ve kanuna uygun olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ileri sürülen itiraz nedenleri yerinde görülmediğinden Reddiyle dosyanın 6352 sayılı Kanunun 99. maddesiyle eklenen 5271 sayılı CMK’nın 308. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca itirazın Yargıtay Ceza Genel Kurulunca incelenmesi için Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 13.10.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir