…….SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

TEVDİ MAHALLİ

TAYİNİ İSTEYEN  : Ad Soyad TC No:

 

VEKİLİ                  :…….

 

KARŞI TARAF      : Ad Soyad Tc No :

 

KONU                    : TEVDİ MAHALLİ(ÖDEME YERİ) TAYİNİ İSTEMİNDEN İBARETTİR

 

AÇIKLAMALAR    :1-Müvekkilimiz ../../…. tarihinde …………….  adresindeki gayrimenkulu ……… ‘dan market olarak kullanmak üzere dükkan sıfatı ile kiralamıştır. Kira kontratında  kira artış oranı  ../../…. tarihinden itibaren  senelik %…… olarak belirlenmiştir. Ev sahibi ……….  kirayı ………TL’ na çıkarmak istediğini müvekkilimize beyan etmiştir.

 

2-Müvekkilimiz istenilen kira bedelinin fahiş ve kira kontratına aykırı olduğunu belirterek kira sözleşmesine göre arttırılmış kira bedelini ödeyeceğini beyan etmiştir. Ayrıca  kira bedeli olan …….-TL ‘i ev sahibine ödemek amacı ile ../../…. tarihinde posta ile konutta ödemeli olarak havale etmiştir. ……… …….  parayı kabul etmemiş ve para iade gelmiştir. Bunun üzerine müvekkilimiz ../../…. tarihinde ikinci ayın kira bedeli ile birlikte ……….-TL ‘yi posta kanalı ile konutta ödemeli olarak göndermiştir. Ev sahibi ikinci parayı da kabul etmemiştir.

                                     

3-Kiralayanın bu temerrüt halinin gelecek aylar kira parası için de söz konusu olacağı açıktır. Bu sebeple “tevdi mahalli tayini”  için mahkemenize baş vurmak zorunluluğu doğmuştur.

 

YASAL NEDENLER: 6570 Sayılı Yasa, BK ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR              : Kira Sözleşmesi, Havale Makbuzları vs.

 

İSTEM SONUCU  : Arz ve izah ettiğimiz nedenlerle müvekkilimizin kira bedelini yatıracağı  bir tevdi mahalli tayini hakkında karar verilmesini saygılarımızla  vekaleten arz ve talep ederiz…../……/…..

TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ TALEP EDEN VEKİLİ

                                                                                 …….

Bir Cevap Yazın