• ➡️ Danıştay 8. Dairesi, ekte sunulan 27.04.2022 tarih E.2018/3442, K.2022/3149 sayılı kararı ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. maddesinde yer alan “İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata da vekalet vermek isterse, ikinci avukat işi kabul etmeden önce, ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi vermelidir.” hükmünün oyçokluğu ile iptaline karar vermiştir.

Not: Her ne kadar iptal kararı verilmiş olsa da karar henüz kesinleşmediğinden ve TBB tarafından temyiz yoluna başvurulduğundan Meslek kuralı halen yürürlüktedir.

EKİ :

Danıştay Kararı için tıklayınız.

https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/duyuru-202262-82985

Bir Cevap Yazın