➡️ Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 22/04/2022 Tarihli ve E: 2021/7, K: 2022/2 Sayılı Kararı: Mudilerin off shore alacaklarının tahsiline yönelik açtıkları davalarda zamanaşımının başlangıcının tespitinde off shore hesabına aktarma tarihinin esas alınması gerekmektedir.

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 22/04/2022 Tarihli ve E: 2021/7, K: 2022/2 Sayılı Kararı

Bir Cevap Yazın