Anasayfa » Arşiv Kasım 2022

Arabulucunun taraflara ulaşma ve toplantıya davet etme sorumluluğunu usulünce yerine getirmeden arabuluculuk faaliyetini sonlandırması halinde dahi arabuluculuk dava şartı gerçekleşmiş sayılır.

Arabulucunun taraflara ulaşma ve toplantıya davet etme sorumluluğunu usulünce yerine getirmeden arabuluculuk faaliyetini sonlandırması halinde dahi arabuluculuk dava şartı gerçekleşmiş sayılır. ➡️ Arabuluculuk faaliyeti bir yargılama faaliyeti olmadığından görüşmeler sırasında talepler artırılabilir, değiştirilebilir.➡️ Mazeretsiz olarak arabuluculuk sürecine katılmayan taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi          2022/3398 E.  ,  2022/5294 K. “İçtihat Metni”…

Daha Fazla Oku

Kira sözleşmelerinde,kefilin sorumluluğu kira süresi ile sınırlıdır. Kira süresinin uzadığı hallerde, kefilin sorumluluğunun devam edebilmesi için;kefilin sorumluluğunun uzayan dönem için de devam edeceği sözleşmede açıkça yazılı olması gerekir.

Kira sözleşmelerinde,kefilin sorumluluğu kira süresi ile sınırlıdır. Kira süresinin uzadığı hallerde,kefilin sorumluluğunun devam edebilmesi için;kefilin sorumluluğunun uzayan dönem için de devam edeceği sözleşmede açıkça yazılı olması gerekir.

Daha Fazla Oku

İcra takibinin başlatıldığı gün yapılan ödeme, takipten önce yapılan ödeme olarak kabul edilemeyecek olup takibin haklı olması nedeniyle borçlu, toplam borç üzerinden icra vekalet ücreti ve takip masraflarından sorumlu olur.

İcra takibinin başlatıldığı gün yapılan ödeme, takipten önce yapılan ödeme olarak kabul edilemeyecek olup takibin haklı olması nedeniyle borçlu, toplam borç üzerinden icra vekalet ücreti ve takip masraflarından sorumlu olur.

Daha Fazla Oku