Kira Bedelinin Tespiti Davası; Taşınmazın yeniden boş olarak kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira bedelinden mahkemece hak ve nesafet kurallarına uygun indirim yapılarak kira bedelinin tespiti gerekir.

Kira Bedelinin Tespiti Davası; Taşınmazın yeniden boş olarak kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira bedelinden mahkemece hak ve nesafet kurallarına uygun indirim yapılarak kira bedelinin tespiti gerekir.

Arabulucunun taraflara ulaşma ve toplantıya davet etme sorumluluğunu usulünce yerine getirmeden arabuluculuk faaliyetini sonlandırması halinde dahi arabuluculuk dava şartı gerçekleşmiş sayılır.

Arabulucunun taraflara ulaşma ve toplantıya davet etme sorumluluğunu usulünce yerine getirmeden arabuluculuk faaliyetini sonlandırması halinde Devamını Oku

Mazeretsiz olarak arabuluculuk sürecine katılmayan taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez.

6325 sayılı Kanun’un 18/A maddesinin 11 inci fıkrası hükmü uyarınca geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilemez.

İcra edilebilirlik şerhi içeren arabuluculuk anlaşma belgesinde; alacağın şarta bağlanması, eda hükmü içermemesi nedeniyle söz konusu belge ilamlı takibe konu edilemez.

İcra edilebilirlik şerhi içeren arabuluculuk anlaşma belgesinde; alacağın şarta bağlanması, eda hükmü içermemesi nedeniyle söz konusu belge ilamlı takibe konu edilemez.

Kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini, kira ilişkisinin sona erdirildiğini ispat yükü kiracıya aittir.

Kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini, kira ilişkisinin sona erdirildiğini ispat yükü kiracıya aittir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu; İcra takibine vekille itiraz edilse bile itirazın iptali davasında tebliğin asıla yapılması gerekir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu; İcra takibine vekille itiraz edilse bile itirazın iptali davasında tebliğin asıla yapılması gerekir.

Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

Kira sözleşmelerinde,kefilin sorumluluğu kira süresi ile sınırlıdır. Kira süresinin uzadığı hallerde, kefilin sorumluluğunun devam edebilmesi için;kefilin sorumluluğunun uzayan dönem için de devam edeceği sözleşmede açıkça yazılı olması gerekir.

Kira sözleşmelerinde,kefilin sorumluluğu kira süresi ile sınırlıdır. Kira süresinin uzadığı hallerde,kefilin sorumluluğunun devam edebilmesi için;kefilin sorumluluğunun uzayan dönem için de devam edeceği sözleşmede açıkça yazılı olması gerekir.

İcra takibinin başlatıldığı gün yapılan ödeme, takipten önce yapılan ödeme olarak kabul edilemeyecek olup takibin haklı olması nedeniyle borçlu, toplam borç üzerinden icra vekalet ücreti ve takip masraflarından sorumlu olur.

İcra takibinin başlatıldığı gün yapılan ödeme, takipten önce yapılan ödeme olarak kabul edilemeyecek olup takibin haklı olması nedeniyle borçlu, toplam borç üzerinden icra vekalet ücreti ve takip masraflarından sorumlu olur.

Kesinleşmesinden önce alacaklının dosyanın yetkili yere gönderilmesi talebinde bulunması geçerli olmakla birlikte yetkisizlik kararı kesinleşmeden icra dosyası yetkili yere gönderilemez.

Kesinleşmesinden önce alacaklının dosyanın yetkili yere gönderilmesi talebinde bulunması geçerli olmakla birlikte yetkisizlik kararı kesinleşmeden icra dosyası yetkili yere gönderilemez.

Geç ödeme yapan borçludan ekonomik olumsuzluklardan yüksek enflasyon, yüksek faiz, para değerindeki düşüş gibi olgulara dayalı aşkın (munzam) zarar talep edilebilir mi?

Geç ödeme yapan borçludan ekonomik olumsuzluklardan yüksek enflasyon, yüksek faiz, para değerindeki düşüş gibi olgulara dayalı aşkın (munzam) zarar talep edilebilir mi?