Kiracı, kira sözleşmesinden doğan tüm yükümlülüklerini yerine getiriyorsa;
Kiracıyı çıkarmanın yolları nelerdir?

➡️ Kira Sözleşmesi On Yıllık Uzama Süresinin Başlangıcı ve Dava Açma Süresi

➡️ Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

➡️ Dönüşen belirsiz süreli kira sözleşmesindeki kira bedelinden memnun olmayan kiraya veren ve kiracı sözleşmeyi TBK madde 328-330 uyarınca fesih bildirimi ile her zaman sona erdirebileceklerdir.

➡️ Yeni malik, eski malik zamanında verilmiş tahliye taahhüdüne dayanarak taahhüt nedeniyle tahliye davası açabilirmi?

➡️ Belirsiz süreli kira sözleşmesi-ihtarname ve dava açma süresi!

Kiracı,kira sözleşmesinden doğan tüm yükümlülüklerini yerine getiriyorsa;
Kiracıyı çıkarmanın yolları özetle şunlardır:

 • 1- Tahliye taahhüdü nedeniyle
 • Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye
 • TBK’nun 352/1. maddesi gereğince ancak konut ve çatılı iş yerleri kiralarında yazılı tahliye taahhüdüne dayalı olarak tahliye davası açılabilir. Genel hükümlere tabi olan taşınmazlar için ise tahliye nedeni olarak tahliye taahhüdü iddiasına dayanılamaz.
 • Kiracının vermiş oldugu tahliye taahhütnamesi ile tahliye yapılması için tahliye taahhütnamesinde olması zorunlu şartlar nelerdir?
 • a-) Kiralanan yerin adresi
 • b-)Kiralayanın adı soyadı
 • c-) Kiracının adı soyadı
 • d-)Kiracının imzası
 • e-) Tahliye tarihi
 • f-)Tahliye taahhütnamesinin imzalandığı tarih
 • g-) Açıkça taahhüt edilen tarihte tahliye edileceğine dair beyan.
 • h-) Tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesi devam ederken verilmiş olması
 • Kiracı bu şartları haiz tahliye taahhütnamesi olmasına rağmen taahhütnamede belirtilen tarihte kiralananı tahliye etmezse kiraya veren bu tarihten itibaren 1(Bir) ay içerisinde tahliye için icra takibi başlatabileceği gibi tahliye davası da açabilir. Tahliye davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.
 • Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi ve icra dairesidir.
 • Türk Borçlar Kanunu’nun 353. Maddesi tahliye davası açma hakkı buluna kiraya verenin tahliye davası açma süresi içinde dava açmayan ancak dava açma süresi içinde kiracıya ihtarname göndermesi durumunda tahliye dava açma süresini uzatma hakkı vermektedir.
 • 2- Sözleşmede 10 yılın dolması nedeniyle ;
 • Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.” düzenlemesini içermekte olup, belirli süreli sözleşmelerde on yıllık uzama süresi sonunda bu uzama yılını takip eden her uzama yılının sonunda en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşulu ile kiraya verene bildirim ile sözleşmenin feshini ve kiralanın tahliyesini isteme hakkını vermiştir. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/13728 E.  , 2015/578 K. 
 • 3- İhtiyaç nedeni ile Tahliye
 • ➡️ İhtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesinde ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesinde; Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olamaz. Hukuk Genel Kurulu          2017/1540 E.  ,  2021/878 K.
 • 4- Taşınmazda yapılacak tadilat nedeniyle
 • Yeni malik tarafından tadilat ve tamirat sebebiyle açılacak dava sözleşme süresi sonunda açılmalıdır.
 • 5- Kiracının İflası nedeniyle (..)

Bir Cevap Yazın