Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu; İcra takibine vekille itiraz edilse bile itirazın iptali davasında tebliğin asıla yapılması gerekir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu;

  • İcra takibine maruz kalan borçlu, vekil marifetiyle birca itiraz ettiğinde, itiraz üzerine duran icra takibinin devamını sağlamak için açacağı itirazın iptali davasında tebligatın asıla mı yoksa vekile mi yapılacağı konusunda Yargıtay Daireleri arasındaki görüş farklılıklarına dair içtihatların birleştirilmesi talebi hakkında kararını verdi ve itirazın iptali davasında tebligatın asıla yapılması gerektiğine hükmetti.

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 03/06/2022 Tarihli ve E: 2021/1, K: 2022/3 Sayılı Kararı İçin Tıklayinız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir