Delillerin bir ya da bir kaçının hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmesi hukuka uygun yöntemle elde edilen diğer delillerin yok sayılmasını gerektirir mi?

Delillerin bir ya da bir kaçının hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmesi hukuka uygun yöntemle elde edilen diğer delillerin yok sayılmasını gerektirir mi?

Balkonda beslenen köpeğin apartman sakinlerini rahatsız etmesi- İhtardan itibaren yasal otuz günlük süre geçtikten sonra akde aykırılığın giderilmesi-Akde Aykırılık Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi

Balkonda beslenen   köpeğin apartman sakinlerini rahatsız ettiği- İhtardan itibaren yasal otuz günlük süre geçtikten sonra akde aykırılığın giderilmesi- Kiralananın Tahliyesi

Her kat malikinin, anataşınmazın güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun bilimsel olarak tespit edilmesi halinde, diğer maliklerin rızası olmasa dahi güçlendirmenin yapılmasını kat maliklerinden isteyebileceği, buna karşı çıkan kat malikleri aleyhine masrafların tahsili için eda davası açabileceği Yargıtay uygulamalarında kabul edilmektedir.

Her kat malikinin, anataşınmazın güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun bilimsel olarak tespit edilmesi halinde, diğer maliklerin rızası olmasa dahi güçlendirmenin yapılmasını kat maliklerinden isteyebileceği, buna karşı çıkan kat malikleri aleyhine masrafların tahsili için eda davası açabileceği Yargıtay uygulamalarında kabul edilmektedir.

İstinaf dairesinin gerekçeli kararının tebliğ evrakında yedi günlük süre ihtarının bulunmaması halinde yedi günlük yasal süre sonrasında verilen gerekçeli temyiz dilekçesi yasal süresi içerisinde verilmiş sayılır.

İstinaf dairesinin gerekçeli kararının tebliğ evrakında yedi günlük süre ihtarının bulunmaması halinde yedi günlük yasal süre sonrasında verilen gerekçeli temyiz dilekçesi yasal süresi içerisinde verilmiş sayılır.

Tahliye talebi olmayan takibe dayalı olarak, icra müdürlüğünce borçluya 13 örnek ödeme emri gönderilemez.

Tahliye talebi olmayan takibe dayalı olarak, icra müdürlüğünce borçluya 13 örnek ödeme emri gönderilemez. Gönderilmiş olsa bile alacaklı, böyle bir ödeme emrine dayanarak İcra Mahkemesinden taşınmazın tahliyesini isteyemez.

Binanın depreme dayanıksız olması-Kira sözleşmesinin kiracı tarafından haklı nedenle feshi-Kiralayanın, kira sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren kalan süreye ilişkin kira bedeli talebinin yerinde olmadığı…

Binanın depreme dayanıksız olması-Kira sözleşmesinin kiracı tarafından haklı nedenle feshi-Kiralayanın, kira sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren kalan süreye ilişkin kira bedeli talebinin yerinde olmadığı…