Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Boşanma Davası Dilekçe Örneği 2023

Boşanma Davası Dilekçe Örneği 2023

Boşanma Davası Dilekçe Örneği 2023

BOŞANMA HUKUKU

➡️ Yargıtay Kararları Işığında Boşanma Davasında En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları

➡️ Boşanma Davaları Hakkında  10 Popüler Soru ve Cevabı!

İLGİLİ:

➡️ Sadakatsizlik ve Eşlerin Kusur Durumu- Emsal Yargıtay Kararları

➡️ Boşanma davasında aldatma şiddetten daha ağır kusur olarak değerlendirilebilir.

➡️ Tanık Listesi Dilekçe Örneği

➡️ BOŞANMA HUKUKU

➡️ Boşanma Davası Delil Listesi Dilekçe Örneği

➡️ Boşanma Davası Delil ve Tanık Listesi Dilekçe Örneği

➡️ Boşanma Davası Delil ve Tanık Listesi Dilekçesi

➡️ Boşanma Davası Dilekçe Örnekleri

➡️ Boşanma Davası Tanık Listesi Dilekçe Örneği

➡️ Boşanma Karşı Davaya Cevap Dilekçesi Örneği

➡️ Boşanma Davası Temyiz Dilekçesi Örneği

➡️ Maddi Manevi Tazminat ve Nafaka Boşanma Davası-

➡️ Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği

➡️ Tanıma ve Tenfiz Davası

         …… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                                                                                   Davacı                 : ………….

Vekilleri              : Av. …………………

Davalı                  : ………………………

Dava Konusu      :1)Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların Boşanmalarına;

                         2)Müvekkile için 1.500,00 TL. TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay yoksulluk nafakası olarak davalıdan tahsiline;

3)Müvekkile için, davalı aleyhine 1000.000,00 TL maddi, 1000.000,00 TL manevi tazminata   hükmedilmesi istemidir.

Açıklamalar         :

1) Taraflar, …… yılında tanışmışlar ve yaklaşık yedi yıllık bir beraberlikten sonra 8 Temmuz …………….tarihinde  nişanlanmışlar ve  16 Ağustos ……………..tarihinde de resmi evlilik yapmışlardır. Müvekkile üniversite eğitimini tamamladıktan sonra davalının isteğiyle …………’da işe başlamış; davalı ………………..ise o dönemde …………….’ de özel bir bankada işe başlamıştır. Müvekkile ve davalı evlendiklerinde ……….’ da yaşayacakları yönünde önceden ortak bir karar almış olmalarına rağmen tarafların nişanlılık süresinde ve evlenme arifesinde davalı ………………..ailesi müvekkileyi işini bırakması ve ………………..’e dönmesi yönünde zorlamışlardır. Müvekkilenin işini bırakmak istememesi üzerine davalının ailesi müvekkileyi istenmeyen gelin ilan etmiş ve düğün arefesinde müvekkileyi gelin olarak istemediklerini defalarca beyan etmişlerdir. Tüm bu hususlar gerek taraflar gerekse de tarafların aileleri arasında tartışmalara ve huzursuzluklara yol açmış ve müvekkile henüz evlilik gerçekleşmemişken  psikolojik çöküntüye uğramıştır. Hatta bu süreçte davalının babasının müvekkileyi arayarak gerekirse ayrılın telkininde bulunmasına rağmen davalı …………..evlilik kararlarını kendilerinin aldığı dolayısıyla ayrılık kararlarının ailesi tarafından verilemeyeceği hususunda müvekkileye ve müvekkilenin ailesine güvence vermiş ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen evlilik gerçekleşmiştir. Bu süreçte davalıyla nişanlı olan müvekkile birlikteliğini kurtarmak adına tüm sabrı göstermesine rağmen; davalının olumsuz kişiliği bu süreçte ortaya çıkmış ve müvekkileye hayatı çekilmez hale getirmiştir. Müvekkile düğün sonrası takılarını kayınvalidesine teslim etmiş olup bir daha takılarını hiç görmemiştir. (Nüfus kayıtları, tanık anlatımları)

2) Müvekkile, bir eş olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmesine rağmen, evlilik sonrası davalının müvekkileye karşı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Kültür farklılığı, mizaç uyumsuzluğu baş göstermiştir. Davalının, her gün ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunması,  toplum içinde dahi bunu sürdürmesi, müvekkilenin akrabalarına, çevresine karşı olumsuz tavır ve davranışlarda bulunması, müvekkilenin ailesi ziyarete geldiklerinde onlarla karşılaşmak istemediğini ve gelmelerini istemediğini belirtmesi ve müvekkilenin ailesi hakkında müvekkileye küfür ve hakaretlerde bulunması,  müvekkileye karşı ilgisizliği müvekkileyi olumsuz yönde etkilemiş ve eşler arasında şiddetli geçimsizlik baş göstermiş, evliliğin ilk günlerinden itibaren ve evlilik süresi içerisinde her geçen gün daha da artan bir psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Davalının ailesinin müvekkilenin işini bırakarak ……….’e dönmesi yönünde zorlaması, müvekkileyi gelin olarak istememeleri ve benzeri nedenlere rağmen evlilik birliğini çevrenin telkiniyle ve ileride düzelir umuduyla devam ettirme sabrını müvekkile göstermeye çalışmıştır. (Tanık anlatımları. Mesaj içerikleri)

3)Müşterek aile konutunun ………………..’ da kurulmasına rağmen davalı ………………. ……………..’ya iş geçişi sağlanamadığı için davalı düğünden sonra ………………….’e geri dönmüş bu süre içerisinde müşterek aile konutunda müvekkilenin yanında ailesi ve hatta annesi dahil kimsenin kalmasına izin vermemiştir. Daha sonradan ……….ya geçişi sağlanan davalı, müvekkileye karşı olumsuz tavırlar sergilemiş, her fırsatta ailesi ile arasını açtığını, onun yüzünden ailesinin evine gelmediğini, mutlu olmadığını telkin ederek kendisinden boşanacağını defalarca söylemiştir. Müvekkile hep durumu düzeltmeye çalışan taraf olmuştur. Davalı ………………her konuştuğunda müvekkileye ve müvekkilenin ailesine hakaretlerde bulunmuştur.(Tanık anlatımları)

3) Davalı bir çok kez iş eğitimi için gittiği İstanbul’da uzun süreli kalmasına rağmen müvekkileyi hiç arayıp sormamış ve müvekkilenin müşterek konutta tek başına kalamadığını, korktuğunu beyan etmesine rağmen müvekkilenin yanında ailesi ve hatta annesi dahil kimsenin kalmasına da izin vermemiştir. Davalı her fırsatta ailesi ile arasını açtığını, onun yüzünden ailesinin evine gelmediğini, mutlu olmadığını telkin ederek ailesiyle yaşadığı tüm sorunların doğurduğu psikolojik sorunlarını müvekkileye yansıtmış ve her fırsatta kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamıştır. Bu süreç zarfında müvekkilim davalı tarafından sürekli manevi ve fiziksel şiddet görmüş, hakaretlere maruz kalmıştır. Bu evlilik daha ilk günlerden itibaren müvekkile için çekilmez bir hal almıştır. Tüm bu yaşananlar tahammül edilemeyecek derecede birçok olumsuzluklara neden olmuştur. (Tanık anlatımları)

4) Evlilik birliğinde önemli olan, hoşgörü çerçevesinde birlikteliği sürdürerek sorunları çözmek ve hayatı paylaşmak olmalıdır. Ancak davalı eşin yaptığı olumsuz hareketler, müvekkilenin  evlilik birliğine olan güvenini yitirmesine neden olmuştur. Müvekkile ile davalı ………………… bir hafta sonu ……..r’e ailelerini ziyarete gideceklerinde davalı ……………..’e uğramayarak direk ailesinin yaşadığı köye geçeceğini belirterek müvekkileyi arabasına almamış ve müvekkileyi ……..’e otobüsle yollamıştır. Ki ……………. ilçesi ile davalının ailesinin yaşadığı köy aynı yol güzergahındadır. Evliliklerinde hep yapıcı taraf olan müvekkile huzursuzluk çıkmaması için ses çıkarmayak ailesinin yanına …………….’ e otobüsle gitmiştir. Müvekkileye ……………r’e uğramadan direk ailesinin yaşadığı köye geçeceğini belirten davalıyı  müvekkilenin babası …………’de  araba kullanırken görmüş ve telefonla arayarak nerede olduğunu sormuştur. Davalı ……….’ de olmasına rağmen gerçeğe aykırı beyanlarla müvekkilenin babasına dönüş yolunda …….…………’ya yakın olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine müvekkilenin babası az önce kendisini arabayla gördüğünü; neden eşini(müvekkileyi) alıp ………’ ya birlikte dönmedikleri, kızına neden sahip çıkmadığı yönünde sorular sorup nasihatlarda bulunmuştur. …………………de olmasına rağmen davalının kendisini arabayla almaması üzerine müvekkile olayın daha fazla büyümemesi adına ………’ya tekrar otobüsle dönmüştür. Bu olayın kızgınlığıyla davalı müvekkileyle her zamanki gibi tartışmış müvekkilenin ona cevap vermesinden dolayı müvekkileye tokat atıp onu hırpalamıştır. Müvekkileyi pijamalarıyla  kapının önüne koyan davalı …………………. bir süre sonra astım hastası olan müvekkileyi eve almış ve kendisine cevap verdiği bahanesiyle müvekkilenin ağzına yastıkla bastırıp bir süre nefessiz kalmasına sebep olmuştur. Müvekkilenin annesi ………………….. müvekkilinenin kolları ve vücudundaki morlukları bizzat görmüş olup tarafımızca Sayın Mahkeme huzurunda tanık olarak dinletilecektir.(Tanık anlatımları)

5)Ortak hayatları sürekli kavga ve gürültüyle geçen taraflar evlilik süresi içerisinde ayrı yataklarda uyumuştur. Müvekkile defalarca yalnız kalmasından korktuğunu söylediği halde  davalı …………………… ne evden gittiği süreçte müvekkileyi aramış ne de müvekkilenin yanında birisinin kalmasına izin vermiştir. Psikolojisi bozulan müvekkile tedavi görmeye başlamış psikiyatri doktorunun yalnız kalmaması gerektiğini söylemesine rağmen davalı iş eğitimi için şehir dışına gittiğinde müvekkileyi yalnız bırakmış ve yanında kimsenin kalmasına izin de vermemiştir. Yalnız başına evde kalamayan müvekkile; hafta sonu ailesinin yanından dönerken annesiyle dönmüş ve eşi gelene kadar annesiyle birlikte evde kalmak istemiştir. İstanbul’ da olan davalı, bir akşam müvekkileye evde kiminle kaldığını sormuş ve müvekkilenin de kendi annesiyle kaldığı beyanı üzerine ‘‘…………………’’ şeklinde bir mesaj ve ardından hem müvekkileye ait cep telefonuna hem de müvekkilenin annesinin cep telefonuna hakaret ve küfürlerle dolu bir çok mesaj göndermiştir. Davalının müvekkile ve annesine atmış olduğu hakaret ve küfürlerle dolu mesaj içerikleri duruşma sırasında Sayın Mahkemeye sunulacaktır.(Tanık anlatımları, Mesaj içerikleri)

6) Müvekkile, bir eş olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmesine rağmen evlenmelerinin  ilk haftasından itibaren davalıdan kaynaklanan nedenlerle aralarında  geçimsizlik ve uyumsuzluk başlamış, müvekkile asabi mizaçlı olan davalı tarafından, sürekli ağır hakaretlere maruz kalmıştır. En son olayda ………… tarihinde davalı yine şehir dışından hiç haber vermeden gece saat iki sıralarında gelmiş, kapıyı gürültülü bir şekilde çalması üzerine müvekkile uyanarak kapıyı açmış ve davalı müvekkileye hakaretler ederek evin salonuna girmiş ve kapıyı kilitleyerek uyumuştur. Sabah uyandığında da eşyalarını toplayarak evden ayrılmıştır. Evden ayrılan davalı, müvekkileyi zor durumda bırakmak için kendi adına kayıtlı olan evin elektrik, su, doğalgaz gibi faturalarını iptal ettirmiş ve emlakçıyı arayarak kendi adına olan kira sözleşmesini feshetmiştir. Davalı ayrıldığı günden bu yana ne müvekkileyi arayıp sormuş ne de müşterek aile konutuna geri dönmüştür.

7)Müvekkile …..

Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak çalışmakta olup asgari ücret almaktadır ve ailesinin desteğiyle geçinir durumdadır. Davalı ise, …….. ……….. Subesi’ nde çalışmakta olarak  çalışmakta olup prim vs. gibi yan gelirleri ile birlikte aylık 13.000,00-TL. geliri bulunmaktadır.(Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılmasıiçin yazılacak müzekkere, tanık anlatımları)                           

😎 TEDBİR NAFAKASI : Müvekkile için aylık 1500,00.-TL, nafaka ödenmesine karar verilmesini istemekteyiz.

9-)MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT: Türlü süslü hayallerle gerçekleşen evlilik,  evlilik nedeniyle müvekkilenin ve ailesinin girmiş olduğu masraflar, kızlık hayallerinin hüsrana uğraması, evlendiğinde küçük yaşta olduğu için davalının şiddet ve baskısı sonucu ruhsal durumunun kötüleşmesi. Davalı tarafından oluşturulan ve müvekkile de oluşan manevi keder, üzüntü, moral bozukluğunu maddi ve 1000.000,00-TL  tazminat talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

Taraflar arasında evlendikten çok kısa bir süre sonra geçimsizlik baş göstermiş, fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında baş gösteren geçimsizlik evlilik birliğini temelinden sarsmıştır. Davalının kusurlu hareketleri ve evlilik birliğinin kendisine yüklediği edimleri yerine getirmemesi sonucu, evlilik birliği çekilmez bir hal almıştır. Davalının kusuru nedeniyle fiilen biten beraberliğin resmen de sona erdirilmesi amacıyla sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

Hukuksal Dayanaklar: İlgili mevzuat hükümleri 

Kanıtlar                    :

1-Nüfus Kayıtları,

2-Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Araştırılması

3-Telefon kayıtları

4-Yemin

5-İsticvap

6-Yargıtay içtihatları

7- Davalının müvekkile ve müvekkilenin annesinin cep telefonlarına atmış olduğu hakaret ve küfür içerikli mesaj kayıtları duruşma sırasında Sayın Mahkemeye sunulacaktır.

8-Tanıklar:

a)……………….. – T.C.Kimlik No:…………

Adres: …………….

b)………………. – T.C.Kimlik No:……………

Adres: …………………..

         c)…….

Sonuç ve İstem          : Açıklanan nedenler, gözönüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında  sübut bulacak davamızın kabulü ile;

1) Davalının kusurlu hareketleri sonucu Müvekkilenin evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından Şiddetli Geçimsizlik  Nedeniyle Tarafların BOŞANMALARINA,

2)Müvekkile için aylık 1500,00-TL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme

          sonrası için ise her ay  YOKSULLUK nafakası olarak  davalıdan tahsiline,

3)1000.000,00 TL. MADDİ, 1000.000,00 TL. MANEVİ tazminatın hükmün kesinleşmesinden itibaren hesap olunacak yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

4)Yargılama giderleriyle, Avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini davacı vekili olarak talep eder, saygılar sunarız. 20.03.2023

                                                                                Davacı

                                                                            ………

                                                                                Vekilleri

                                Av. …………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir