Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Süre Tutum Dilekçe Örneği

Süre Tutum Dilekçe Örneği

…………….AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

Dosya No: 2021/……..E.

 

Sanık                 : ……….

Müdafi               : Av. ……………

  (Adres antettedir.)

Konu                 : Süre tutum talebidir. 

 

Açıklamalar        :

1-) Mahkemenizin yukarıda belirtilen esasında kayıtlı bulunan dosyanın .…………………. tarihinde yapılan son duruşmasında, iddia makamının mütalaası doğrultusunda, üzerine atılı bulunan suçtan dolayı müvekkilin mahkûmiyetine karar verilmiştir.

2-) Söz konusu mahkûmiyet kararının eksik inceleme sonucu alındığı, dolayısıyla usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz.

3-) Usul gereği, temyiz süresinin tefhimle başlaması veçhile, işbu süre tutum dilekçesini mahkemenize sunmak zorunluluğu doğmuştur. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip hazırlayacağımız ayrıntılı temyiz dilekçemizi bilahare sunacağız.

Sonuç Ve İstem  : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkil hakkında verilen kararı temyiz ettiğimizi bildiriyor, temyiz süresinin korunmasını teminen işbu süre tutum dilekçesini mahkemenizin tetkikine sunuyoruz. 01.04.2021

                                                                          Sanık Müdafi

                                       Av. ……………

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir