Çok Okunanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tahliye Dava Dilekçesi Örneği (Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle)

Tahliye Dava Dilekçesi Örneği (Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle)

……….( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

İcra Dosya No : …………..İcra Müdürlüğü 2020/………..
Davacı(Alacaklı) : ………… (TC:…………..
Adr: ………………..
Vekilleri : Av……………………
(Adres antette)

Davalı(Borçlu) : …………… (TC:…………
Adr: …………………….

DAVA KONUSU : Süresinde kira borcunu ödemeyen borçlu davalının, kira akdinin feshi ile mecurdan tahliyesine karar verilmesi talebinden ibarettir.
AÇIKLAMALAR : Davalı borçlu, yukarıda adresi yazılı mecurda ………………. başlangıç tarihli kira sözleşmesine göre kiracı olarak bulunmaktadır.
Kira sözleşmesine göre, kiranın aylık peşin olarak ödenmesi gerekmekte olup, davalı mecurun ………….(700,00-TL), …………..(700,00-TL), kirasını ödememiştir. Ödenmeyen kiranın tahsili için ……………… İcra Müd. 2020/…. Es. sayılı dosyası ile borçlu davalı aleyhine icra takibi yapılmıştır.
Davalı borçlu, yapılan icra takibinde, bir itirazda bulunmamış ve süresi içinde kira borcunu ödememiştir. Kira borcunu ödemeyen davalı borçlunun, kira akdinin feshi ile mecurdan tahliyesini taleple müracaatımız gerekli olmuştur.
Hukuki Sebebler : Mevzuatımızın ilgili hükümleri
Deliller : …………..İcra Müd 2020/…………. Es. sayılı dosya, kira sözleşmesi ve ilgili deliller
Netice-İ Talep : Açıklanan sebepler karşısında, davalı borçlunun, kira akdinin feshi ile mecurdan tahliyesine,masraf ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim. 10.03.2021
Davacı Vekilleri
Av. …………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir