Öne Çıkanlar
Anasayfa » YAZILAR » Borcun İcra Dairesine Taksitle Ödenmesi

Borcun İcra Dairesine Taksitle Ödenmesi

İ.İ.K. taksitle ödeme başlıklı 111. Maddesinde; icra borcunun taksitle ödenebileceği düzenlenmiştir. Buna göre ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra haczedilmiş malların satışından önce taksitle ödeme talep edilebilir. İcra Takibi kesinleştikten sonra borca yeter miktarda haczin yapılmış olması koşulu ile alacaklının satış talebinden önce ilk taksidi peşin ödemek şartı ile borçlu icra dairesinde borcunu 4 eşit taksitle tasitlendirebilir.

Hacizden sonra taksitle ödeme yapabilmenin koşulları;

  • Borçlu satış talebinden önce taksitle ödemeyi taahhüt etmeli
  • Borçlunun yeteri kadar malının haczedilmiş olması
  • Borçlu borcunu 4 eşit taksitte ödemeyi taahhüt etmeli ve ilk taksidi peşin ödemeli ve ödeme süresinin 3 aydan fazla olmaması.
  • Bu şartlar gerçekleştiren taksitlendirme teklifi ile icra takibi kendiliğinden durur.
  • Bunun sonucu olarak hacizli mallar satılamaz.
  • Bu şartlarda alacaklı borçlunun taksitlendirme teklifini kabul etmek zorundadır.
  • Taksitlerden birinin ödenmemi halinde icra takibine devam edilir ve hacizli mallar satılabilir.
  • Makul bir sebep olmadan taksidin ödenmemesi halinde alacaklı İİK 340. Maddeye göre İcra Mahkmesinden borçlunun cezalandırılmasını talep edebilir.

Taksitle ödeme:

Madde 111 – Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.

Şukadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.

(Ek fıkra: 9/11/1988-3494/13 md.; Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/26 md.) Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması hâlinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar.

(Değişik fıkra: 9/11/1988-3494/13 md.) Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir