Çok Okunanlar
Anasayfa » YAZILAR » Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi- Memnu Hakların İadesi Talebi

Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi- Memnu Hakların İadesi Talebi

 • Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi Nedir?
 • Yasaklanmış hakların geri verilmesi, belli bir suç veya cezaya mahkûmiyete bağlı olarak gerek Ceza Kanunu’nda, gerekse diğer kanunlarda öngörülen çeşitli hak yoksunluklarının kaldırılmasını sağlayan hukuki bir düzenlemedir.
 • 765 sayılı TCK’nin 121 ve 124. maddeleri ile 1412 sayılı CMUK’nin 416 ve 420. maddelerinde yer alan “yasaklanmış hakların geri verilmesi” kurumuna, 5237 sayılı TCK’da ve 5271 sayılı CMK’da yer verilmemiş,
 • 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren ve 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 38. maddesiyle 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’na 13/A maddesi eklenmek suretiyle tekrar düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile ceza mahkûmiyetinden doğan hak yoksunluklarının giderilmesi amaçlanmıştır.
 • 5560 sayılı Kanun’un 38. maddesi ile 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’na eklenen 13/A maddesinde, 5237 sayılı TCK dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebileceği, bunun için, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklı kalmak kaydıyla, mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması gerektiği belirtilmektedir. Yasaklanmış hakların geri verilmesi için cezanın infaz edilmiş olması ve kişinin infazın tamamlanmasından itibaren üç yıllık süre içerisinde yeni bir suç işlememesi ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekecektir.(1)
 • Yasaklanmış hakların geri verilmesinin Şartları Nelerdir?
 • Yasaklanmış hakların geri verilmesi için;
 • cezanın infaz edilmiş olması ve
 • kişinin infazın tamamlanmasından itibaren üç yıllık süre içerisinde yeni bir suç işlememesi
 • ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir.
 • Mahkumiyet kararında herhangi bir hak yoksunluğu yer almasa da mahkemece memnu hakların iadesine karar verilir mi?
 • Her ne kadar sanık hakkındaki mahkumiyet kararında herhangi bir hak yoksunluğu yer almasa da, sanık hakkında adli sicil arşiv kaydının bulunmasının yasaklanmış hak kavramına dahil olduğu, sanığın cezasının infaz edildiği tarihinden itibaren 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A.maddesinde yer alan 3 yıllık sürenin geçmiş olduğu ve sanığın daha sonra yeni bir suç işlememiş olması halinde; mahkemesince yapılacak değerlendirmede sanığın hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda kanaate ulaşılması durumunda yasaklamış hakların geri verilmesi yoluna gidilmesi gerekir.


Kaynaklar:

 1. Yargıtay 3. Ceza Dairesi          2020/1127 E.  ,  2020/4963 K.Yasaklanmış hakların geri verilmesinin Şartları Nelerdir?Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2021/10191 E. , 2021/21681 K. Mahkumiyet kararında herhangi bir hak yoksunluğu yer almasa da mahkemece memnu hakların iadesine karar verilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir