Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İş Mahkemesi Beyan Dilekçesi Örneği

İş Mahkemesi Beyan Dilekçesi Örneği


 

……………A 1. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

Dosya No  : 2018/138 Es.

Davacı  : F………

Vekili  : Av. ………….

Davalı  : …………………Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Konu  : Beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar  :

Sayın Mahkemenizde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı dava dosyası kapsamında 29.05.2019 tarihli duruşma tutanağının 2 numaralı ara kararı gereğince ”Davacının geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle yürütülen tahkikatın sonuçlanıp sonuçlanmadığı, sonuçlanmış ise düzenlenen rapor, geçici iş göremezlik nedeniyle ödeme yapılmış ise yapılmış ödemelere ilişkin belge ve bilgilerin ……….. ve A…………. SGK İl Müdürlüklerinden ayrı ayrı istenilmesine, masrafın davacının gider avansından karşılanmasına” şeklinde karar verilmiştir. Bu ara karara istinaden yazılan müzekkereye T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden gelen 28.05.2019 tarihli yazıda müvekkilin iş göremezlik oranının %… olduğu tespiti yapılmış ve gelir bağlanmayacağı belirtilmiştir.

Sayın Mahkemenize sunmuş olduğumuz 20.03.2018 tarihli dava dilekçemizdeki taleplerimiz sürekli iş göremezlik alacağı yanında geçici iş göremezlik, belgelendirilemeyen tedavi giderleri ve bakıcı giderlerini de kapsamaktadır.. Bu sebeple yargılamanın uzamasının önüne geçilmesi ve usul ekonomisinin sağlanması amacıyla duruşma günü beklenilmeksizin verilecek ara karar ile dosyanın,geçici iş göremezlik, belgelendirilemeyen tedavi ve bakıcı giderlerinin belirlenmesi için uzman hekim bilirkişiye tevdiine karar verilmesini talep ediyoruz.

 

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

– Beyanlarımızın dosyaya kabulü ile,

– Dosyanın, yargılamanın uzamasının önüne geçilmesi ve usul ekonomisinin sağlanması amacıyla duruşma günü beklenmeksizin dava dilekçemizdeki taleplerimiz doğrultusunda müvekkilin geçici iş göremezlik süresi, belgelendirilemeyen tedavi ve bakıcı giderlerinin de belirlenmesi için müvekkilin sevki ile birlikte dosyanın …………n Üniversitesi ……………. Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’ na gönderilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.19.06.2019

 

Davacı Vekili

 Av. …………….

(Bu döküman e-imzalıdır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir