Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İcra İşlemi Şikayet Dava Dilekçe Örneği-Teminat mektubunun nakde çevrilmesi talebinin reddine yönelik icra işleminin iptali.

İcra İşlemi Şikayet Dava Dilekçe Örneği-Teminat mektubunun nakde çevrilmesi talebinin reddine yönelik icra işleminin iptali.

………….NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

 

İcra Dosya No     : ………… İcra Müdürlüğü 2021/……. Es.

 

Davacılar            : 1-) …………

 

Vekilleri             :Av. …………

                           (Adres antettedir.)

 

Davalı                : D……… Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.- (……….. İcra Müdürlüğü 2021/……. Es. sayılı dosya borçlusu)

 

Vekilleri             :Av. …………

 

Konu                 : …………. İcra Müdürlüğü’nün ……….. tarihinde dosyamız borçlusu ……….. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin dosyaya sunduğu teminat mektubunun nakde çevrilmesi talebimizin reddine yönelik vermiş olduğu hukuka aykırı işlemin iptal edilmesi ve söz konusu teminat mektubunun nakde çevrilmesi yönünde karar verilmesi talebimizi içerir.

 

AÇIKLAMALAR  :

         Tarafımızca ………. tarihinde …………İcra Müdürlüğü’nün 2021/…… Esas numaralı dosyası ile borçlular …………. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve …………. İnş. Müt. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş. aleyhine ilamlı takip başlatılmıştır. Takip kesinleşmiş olup işlemlerimiz devam etmektedir.

         Dosyamız borçlusu ………… Yapı mehil vesikası almak amacıyla dosyaya teminat mektubu sunmuştur. Davalı tarafından dosyaya sunulmuş olan teminat mektubunun eksik olması üzerine eksik teminatı tamamlamaları için süre verilmiştir. Borçlu …………. Yapı kendilerine verilen süre içerisinde eksik teminat miktarını tamamlamamış ve bunun üzerine icra mahkemesi tarafından …….. tarihinde mehil vesikası talepleri reddolunmuştur.

 

Borçlu ………… Yapı’nın tehiri icra taleplerinin kabul edilmemesi üzerine tarafımızca, Borçlu ………. Yapı tarafından dosyaya sunulmuş olan teminat mektubunun üzerine haciz konulması ve paraya çevrilmesi için …….

tarihinde talepte bulunulmuştur. Söz konusu talebimiz …………İcra Müdürlüğü tarafından ………… tarihinde hukuka aykırı bir şekilde reddedilmiştir.

         Borçlu …………Yapının dosyaya sunmuş olduğu teminat mektubu, dosyanın mevcut alacak tutarını karşılamadığından dolayı mehil vesikası verilmemiştir. Mehil vesikası talepleri reddedilmiş bulunan borçlu ……… Yapı açısından icra takibi devam etmektedir. İcra takibinin devam ediyor olması, dosyada mevcut teminat mektubunun da bulunması ve bu halde teminatın paraya çevrilmesi talebimizin reddedilmesi İcra ve iflas ilke ve kuralları ile bağdaşmamaktadır. İcra Takibinin amacı alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlamaktır. Dosya da alacağın tahsilini sağlayacak bir imkan mevcutken İcra Müdürlüğünün işlem yapmaması hukuka aykırı olup alacaklı müvekkili mağdur etmektedir.

 

12. İcra Müdürlüğü’nün paraya çevirme talebimizi reddi kararında; borçlu tarafından sunulmuş olan teminat mektubunun tehiri icra kararı almak için dosyaya sunulmuş olduğunu ve alacağın tahsilini sağlamayacağı minvalinde bir gerekçe ile ret kararı vermiştir. Ortada alacağın tahsilini sağlayacak bir araç varken bunun amacının farklı olduğundan bahisle işlem yapılmaması kabul edilemez. Ki İcra Müdürlüklerinin yerleşik uygulaması da talep ettiğimiz gibi teminat mektubunun üzerine haciz konularak paraya çevrilmesi yönündedir.

 

Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız ve mahkemenizce resen nazara alınacak sebeplerle ……….. İcra Müdürlüğü’nün teminatın paraya çevrilmesi talebimizin reddine yönelik vermiş olduğu hukuka aykırı kararın iptal edilerek, teminatın paraya çevrilmesi yönünde karar verilmesi amacıyla sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

Hukuksal Dayanaklar: Borçlar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat 

Kanıtlar                    :

  1- ……….. İcra Müdürlüğü 2İcra Müdürlüğü tarafından 02.09.2016 tarihinde hukukaİcra Müdürlüğü tarafından 02.09.2016 tarihinde hukuka sayılı dosyası

2- Doktrin ve Yargısal İçtihatlar,

3- İsticvap,

4- Bilirkişi incelemesi,

5- Her türlü yasal ve takdiri delil

                                               

İSTEM SONUCU         :         Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda duruşma günü verilmeksizin dosya üzerinden verilecek karar ile;

  • Davamızın kabulü ile …………….. Müdürlüğü 2021/……0 Es. sayılı dosyasında İcra Müdürlüğünün teminatın paraya çevrilmesi talebimizin reddi yönünde vermiş olduğu kararın iptal edilerek, teminatın paraya çevrilmesine karar verilmesini,
  • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı taraflara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.  07.09.2021                                                            

     Davacı Vekilleri

    Av. …………….

 

 

EKLER:

1-Davalı için dilekçe fazlası

2-Onanmış vekaletname sureti

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir