Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Delil Tespiti Talebi Dilekçe Örneği

Delil Tespiti Talebi Dilekçe Örneği

NÖBETCİ ASLİYE/SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                  …………

 

 

Tespit İsteyen      : ……….. San. Tic.A.Ş.

                             ……………

 

Vekili                  : Av. ………………

                               …………

Aleyhine Tespit

İstenen                 : ………….. belediyesi

                               …………………

 

Talep Konusu       : Delil tespiti talebimizin sunulmasından ibarettir.

 

Tespit Mahalli      : …….………….……………………….

                                      

İzah                     :

                                          

Müvekkil şirket; kauçuk zemin malzemesi, geri dönüştürülmüş lastikten ürünler, kauçuk granül, kauçuk, rejenere, metalsiz kauçuk parça üretimi, metalli kaucuk parça üretimi, kaucuk parça üretim, el arabası tekeri, lastik ayakkabı, kar botu, PVC tabanlı keten ayakkabı üretim işi ile iştigal etmektedir.

 

Müvekkil şirket bu çerçeve de; aleyhine tespit istenen belediye tarafından düzenlenen …….. tarihli ihale ile; aleyhine tespit istenen belediyeye ait değişik adreslerde yapılacak olan parkların koşu parkurlarının zeminin kauçuk ile kaplanması işini almıştır. İhalenin konusu aleyhine tespit istenen belediyeye tarafından yapılan çeşitli adreslerdeki parkların koşu parkurlarının……… ve …………… ile kaplanmasıdır. Bu kapsamda ……….. m2 dökme kauçuk ………. M2  ………….. ile kaplanmış yürüyüş parkuru hazırlanmıştır.

 

İhale sözleşmesi gereğince işin teslim tarihi …………… tarih olarak öngörülmüş ve müvekkil şirkette ihale de belirtilen tarih olan …………. Tarihten önce işi tamamlayarak aleyhine tespit istenen belediyeye teslim etmiştir.

 

Koşu parkurları ve parklarda bulunan diğer kauçuk zeminler insanların faydalanması için yapılan ve gelecek de insanların kullanacağı alanlardır. Ayrıca zemini kauçuk ile kaplanmış olan alanlar; genelde trafiğe kapalı alanlardır. Zira kauçuk zemin belli bir tonajın üstünde yük uygulanması halinde bozulabilmektedir.

 

Ancak tespite konu olayda; müvekkil şirket parklarda bulunan yürüyüş parkurlarının zeminin kauçuk ile kaplanması işini bitirip teslim ettikten sonra; davalı belediye veya belediyenin işi ihale etmiş olduğu diğer şirketler tarafından ilgili parklarda inşaatın devam etmesi sebebi ile; kauçuk zemin üzerinden iş makinaları, traktör, forklift…v.s. ağır tonajlı vasıtalar geçmeye, parklarda devam eden inşaatlar için gerekli malzemeleri taşımaya devam etmiştir. Bu durum da; kauçuk zeminler üzerine ağır yük binmesi sebebi ile; kauçuk zeminlerde bozulmalar-çökmeler oluşmuştur.

 

Yine tespite konu alanlarda inşaatın devam etmesinin bir sonucu olarak da; kauçuk zeminler yer yer çamur ile kaplanmış olup çamur ile kaplanması sonucu da yine zeminlerde bozulmalar meydana gelmiştir.

 

Ayrıca tespite konu alanın zemini toprak doldurularak oluşturulmuş doldurma bir zemindir. Zeminin doldurma olması ve toprağın henüz tam olarak yerleşmemesi sebebi ile de; zeminde kaymalar meydana gelmektedir. Bu durum ise; müvekkil şirket tarafından hazırlanmış olan kauçuk zeminin altındaki toprağı kayması ile kauçuk zeminin de çökmesine ve deforme olmasına sebep olmaktadır.

 

 Koşu parkurunun kauçuk zemin ile kaplanması işinin parkta bulunan bütün alanların inşaatının tamamlanmasının ardından yapılması gerekmektedir. Ancak aleyhine tespit istenen belediye; bu durumu nazara almadan tespite konu ihaleyi düzenlemiş ve müvekkil şirketin bu konudaki tüm sözlü uyarılarına rağmen işin bir an önce bitirilmesi için müvekkil şirkete baskı uygulamıştır. Bu durumun sonucu olarak da; tespite konu durumlar meydana gelmiştir.

 

Aleyhine tespit istenen belediye tarafından; tespite konu durumun müvekkil şirkete bildirilmesinin ardından müvekkil şirket tarafından tespite konu olayda hiçbir kusuru olmamasına rağmen tamamen iyiniyetli olarak gerekli düzeltmelerin yapılmaktadır. Ancak aleyhine tespit istenen belediye tarafından tespite konu alanda halen inşaat devam etmekte ve bu durumun sonucu olarak da; tespite konu hususların tekrar meydana gelmesi kaçınılmazdır.

 

Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ile; tespit istenen mahal ile ilgili olarak netice-i talep bölümünde de belirtilen hususların tespiti için iş bu başvuruyu yapma zarureti hasıl olmuştur.

 

Hukuki Deliller           :

 

1-)İhale dökümanı ( elindeki belgeleri bildirir isen ona göre ekleyip eklemeyeceğimize karar verelim.) (ekte ibraz edilmiştir),

 

2-) tespite konu alanda kullanılan malzemeye ilişkin bilgi ve belgeler (ekte ibraz edilmiştir),

 

3-) Tespite konu alana ilişkin fotoğraflar,

 

4-) Keşif,

 

5-) Bilirkişi incelemesi vs her türlü yasal delil.

 

Netice Ve Talep           : İzah ettiğimiz nedenler ve resen gözetilecek hususlara binaen;

 

a-) Konusunda uzman bilirkişi marifeti ile tespite konu parkta bulunan koşu parkurlarında ve diğer zeminlerde müvekkil şirket tarafından yapılan kauçuk zeminlerde meydana gelen çökme-bozulmanın sebeplerinin,

 

b-) Tespit dilekçemizde izah etmiş olduğumuz; tespite konu mahalde bulunan kauçuk zeminler üzerinden araç geçmesinin kauçuk zeminde çökme-bozulma meydana getirip getirmeyeceğinin,

 

c-) Tespite konu kauçuk zeminlerin toprak zeminin doldurma olarak hazırlanmış bir zemin olup olmadığı ile; bu durumun kauçuk zeminin çökme-bozulmaya sebep olup olmayacağının,

 

d-) Tespite konu alanda; kaç metrekare zeminde çökme-bozulma meydana geldiğinin,

 
         Tüm bu hususlarla ilgili olarak tespite konu alanlarda yapılacak olan inceleme ile bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.09.03.2022

 

 

 Tespit İsteyen Vekili

                                                         Av. ………………..

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir