✏️ Tanık Delilinden Vazgeçme-Tanık Dinletmekten Vazgeçme Dilekçe Örneği

✏️ Tanık ve Delil Listesinin Sunulması Dilekçe Örneği

……………. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No  : 2022/……… Es.

Davacı  : ……………

Vekili  : Av. ……………….

Davalı  : ………….

Konu  : Beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar  :

Sayın Mahkemenizde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasının ………… tarihli duruşma tutanağının 2 numaralı ara kararı ile bildirmiş olduğumuz tanıklarımızdan en fazla 3 tanık için davetiye çıkartılmasına karar verilmiştir.

İşbu ara karar doğrultusunda dava ve cevaba cevap dilekçelerimiz ile bildirmiş olduğumuz tanıklarımızdan …………………., ………………….L ve …………………’e açık tebligat çıkarılmıştır. Bildirmiş olduğumuz tanığımız……………….L’e ise tebligat çıkartılmamıştır. Dinleteceğimiz tanıkların sayısı ………… tarihli duruşma tutanağının 2 numaralı ara kararı ile 3 tanık olarak sınırlandırılmış olduğundan, tanığımız ………………..L yerine ………….. …………….’e duruşma gününü bildirir tebligat çıkartılmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

 

Sonuç ve İstem: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

  • Beyanlarımızın dosyaya kabulüile,
  • Tanığımız ………………….’e gönderilen tebligatın iptal edilerek onun yerine …………… …………’e duruşma gününü bildirir tebligat çıkartılmasına karar verilmesini karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.11.03.2022

 

Davacı Vekili

 Av. ……………….

(Bu döküman e-imzalıdır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir