İ H T A R N A M E

 

İHTAR EDEN         : ……………  – T.C: …………

                               Adr: ………….

                              

VEKİLİ                  : Av. …………

                                 Adr: ……………..

 

MUHATAP              : ……………….. – T.C.: ……………

                                Adr: …………………

 

İHTARIN KONUSU : Muhatap tarafından satılan gizli ayıplı aracın bedelinin(100.000,00-TL)  tarafımıza iadesi halinde; aracın tarafımızca muhataba iadesi talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR     :

          Sayın Muhatap;

Müvekkil …………….., tarafınızdan ………………. Noterliğinin ……………. tarih …………..yevmiye numaralı işlemi ile ………….. plakalı (müvekkil aracı satın aldıktan sonra plakayı ……….. ye çevirmiştir) 2007 model ……………….. 3.0 TDI marka aracı 100.000,00-TL bedel karşılığında satın almıştır. Araç ilanında ve yüz yüze yapılan görüşmelerde aracın kilometresi 213.000 km olarak belirtilmiş ve müvekkile 213.000 km olarak satılmıştır.

 Ancak araç satın alındıktan sonra araçtaki mevcut aşırı yıpranmalardan ve gelen değişik seslerden şüphelenen müvekkil detaylı bir araştırmaya girişmiş ve yapmış olduğu araştırmalar sonucunda; Tüvtürk ve servis kayıtlarıyla sabit olduğu üzere aracın kilometresinin …………… tarihinde 254.799 km, …………. tarihinde ise 210.858 km olduğunu belirleyerek araçta km düşürülme işleminin yapıldığını öğrenmiştir.

………….. tarihli TÜVTÜRK Muayene raporunda aracın kilometresinin 210.858 olduğu belirtilmiştir ve araç sahibi olarak tarafınız gösterilmiştir. İlgili raporda araç sahibinin tarafınız olması, o tarih itibariyle söz konusu yasa dışı işlemin sizin tarafınızdan yapıldığını açıkça ortaya koymaktadır.

Aracın mevcut durumunun satış öncesinde müvekkil tarafınca bilinmesi halinde söz konusu aracın alınmayacağı malumunuzdur. Araçta tarafınızca meydana getirilmiş gizli ayıp söz konusu olduğundan; tarafımızca yapılan incelemelerle müvekkilin aracı alırken kontrol yükümlülüğünü yerine getirmesine rağmen bu durum anlaşılamamıştır.

Yapmış olduğunuz bu işlemin aynı zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 158.maddesine göre nitelikli dolandırıcılık suçu teşkil edeceği malumdur. Bu hususta hakkınızda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımızın saklı tutulduğunu ifade ediyoruz.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 8 uyarınca söz konusu aracın ayıplı olduğu ortadadır. Bu kapsamda aracınızın gizli ayıplı olması nedeniyle …………… tarihli araç satış sözleşmesinden haklı nedenle dönmekteyiz. Müvekkil tarafından söz konusu araç satış sonrası hiç kullanılmamıştır. Bu nedenle kanunda yer alan bedel iadesi mukabilinde ürün iadesi (100.000-TL) seçimlik hakkımızı kullanacağımızı bildiriyoruz.

Yargısal haklarımızı kullanmadan evvel durumdan haberdar olmanız ve müvekkilin zararını tazmininiz konusunda gerekeni yapacağınız inancıyla iş bu ihtarname tarafınıza keşide edilmiştir. İş bu ihtarnamenin elinize geçtiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde satılan gizli ayıplı aracın bedelinin(100.000,00-TL) yasal faiziyle birlikte Av. ……….. ……………’ na ait T.C. …………. Bankası ……………Merkez Şubesi Hesap No: ……………….. Iban:TR…………………………..No’lu banka hesabına iadesine müteakip aracı tarafınıza iade etmeye hazır olduğumuzu, aksi taktirde aleyhinize yasal yollara başvurmaktan çekinmeyeceğimiz konusunu ihtaren bildiririz.

                                                                                 

Sayın Noter; üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafımıza verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederiz.04.01.2022

       İhtar Eden

Vekili

    Av. ………………

Bir Cevap Yazın