Gündem
Anasayfa » KİRA HUKUKU » Kira alacağının tahsili amacıya başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali ve tahliye davası adli tatilde görülür mü?

Kira alacağının tahsili amacıya başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali ve tahliye davası adli tatilde görülür mü?

Kira alacağının tahsili amacıya başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali ve tahliye davası adli tatilde görülür mü?

  • ÖZET ;
  • Mahkeme kararı davalıya 24/07/2012 tarihinde tebliğ edilmiş olup, sekiz günlük temyiz süresi 01/08/2012 tarihi mesai bitiminde sona ermiştir. Ancak süre sonunun adli tatile rastlaması nedeniyle HMK.nun 104.maddesine göre adli tatilin bittiği günden itibaren süre bir hafta uzayacağından, bu şekilde uzayan sürenin son gününün 07/09/2012 Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 05/09/2012 tarihinde verilen temyiz dilekçesinin süresinde olduğu. . .

İLGİLİ ;

➡️ Kira Sözleşmesi On Yıllık Uzama Süresinin Başlangıcı ve Dava Açma Süresi

➡️ Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

➡️ Dönüşen belirsiz süreli kira sözleşmesindeki kira bedelinden memnun olmayan kiraya veren ve kiracı sözleşmeyi TBK madde 328-330 uyarınca fesih bildirimi ile her zaman sona erdirebileceklerdir.

➡️ Yeni malik, eski malik zamanında verilmiş tahliye taahhüdüne dayanarak taahhüt nedeniyle tahliye davası açabilirmi?

➡️ Belirsiz süreli kira sözleşmesi-ihtarname ve dava açma süresi!

Karar İçeriği

Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi         

2012/16992 E.  ,  2013/9937 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İtirazın iptali ve tahliye

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali ve tahliye davasına dair hüküm davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine mahkemece süresi içinde temyiz edilmediğinden, 05.09.2012 tarih ve 2010/1173-2012/403 sayılı kararla temyiz dilekçesi reddedilmiş, red kararı yasal süre içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, kira alacağının tahsili amacıya başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz dilekçesinin süre yönünden reddine ilişkin kararı davalı süresi içinde temyiz etmiştir.
Mahkeme kararı davalıya 24/07/2012 tarihinde tebliğ edilmiş olup, sekiz günlük temyiz süresi 01/08/2012 tarihi mesai bitiminde sona ermiştir. Ancak süre sonunun adli tatile rastlaması nedeniyle HMK.nun 104.maddesine göre adli tatilin bittiği günden itibaren süre bir hafta uzayacağından, bu şekilde uzayan sürenin son gününün 07/09/2012 Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 05/09/2012 tarihinde verilen temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşılmakla mahkemenin 05/09/2012 günlü temyiz dilekçesinin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına oybirliği ile karar verilerek işin esasının incelenmesinde;
Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına ve tahliye kararı açıkça temyiz konusu yapılmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden alınmasına 05.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir