Anasayfa » AYM KARARLARI » Gerekçeli Kararın Geç Yazılması Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlalidir.

Gerekçeli Kararın Geç Yazılması Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlalidir.

Anayasa Mahkemesi 25.2.2021 tarihli, Hatice Akgül (B. No: 2018/35900) başvurusunda, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Başvurucu, iş akdinin feshedilmesi nedeniyle 21.07.2017 tarihinde İş Mahkemesinde (Mahkeme) işe iade davasının yargılamasında 18.10.2017 tarihinde hüküm tefhim edilmiş, gerekçeli karar ise iki yıldan fazla bir zaman 07.02.2019 tarihinde yazılmıştır.

İşe iade talebiyle açılan davada gerekçeli kararın geç yazılması sebebiyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği ileri sürülen başvuruda AYM;

Somut olayda yargılamanın yaklaşık 2 yıl 5 ay sürdüğü anlaşılmıştır. Başvuruya konu işe iade davasında, birer ay arayla yapılan ve tanık dinlenmeyen iki duruşma neticesinde kısa karar tefhim edilmiştir. Dava; hukuki meselenin çözümündeki güçlük, maddi olayların karmaşıklığı, delillerin toplanmasında karşılaşılan engeller, taraf sayısı gibi ölçütler dikkate alındığında da karmaşık olmaktan uzaktır.

Mahkemenin kısa kararında başvurucunun işe iade talebinin kararın kesinleşmesine bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu durumda kararın kesinleşmesinin başvurucu bakımından ne denli önemli olduğu açıktır.

Başvurucunun işe iade talebiyle açmış olduğu davanın sonuçlarından yararlanabilmesinin en önemli aşamalarından biri gerekçeli kararın yazılması olup, bu yükümlülük başvurucunun talebine, tutumuna veya sorumluluğuna bağlı olmaksızın mahkemeye aittir.

Somut olayda ilk derece mahkemesi hükmün özetini yazdırarak kararı tefhim etmiştir. 6100 sayılı Kanun uyarınca Mahkemenin en geç bir ay içinde gerekçeli kararı yazarak tebliğe çıkartması gerekmektedir. İlk derece mahkemesinin kararı tefhiminden gerekçeli kararı yazmasına kadar geçen 1 yıl 3 ay 29 günlük sürenin makul olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Yargılamanın uzamasına gerekçeli kararın geç yazılması neden olmuştur.  

Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararın 2 yıldan fazla bir sürede yazılmamış olması nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kararın Tamamı İçin Tıklayınız.👇

Anayasa Mahkemesi  25.2.2021 tarihli, Hatice Akgül (B. No: 2018/35900)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir