Gündem
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Ayağına takılan elektronik kelepçeyi zarar vererek çıkartmak kamu malına zarar verme suçunu oluşturur.

Ayağına takılan elektronik kelepçeyi zarar vererek çıkartmak kamu malına zarar verme suçunu oluşturur.

ÖZET:

  • Denetimli serbestlik hükümlerine uymadığı gibi ayağına takılan elektronik kelepçeyi zarar vererek çıkarttığı ve Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne teslim etmediği, bu suretle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinin kabul edildiği olayda; sanık savunması ve tüm dosya kapsamından; sanığın sübut bulan eyleminin TCK’nın 152/1-a maddesindeki kamu malına zarar verme suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş,

Karar İçeriği

Yargıtay 15. Ceza Dairesi

2020/1580 E. , 2020/7448 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Güveni kötüye kullanma
HÜKÜM : TCK’nın 155/1, 62, 50, 52.maddeleri uyarınca mahkumiyet

Güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanık hakkında 5275 sayılı kanunun 105/A maddesi kapsamında belirli konutta denetim ve gözetim altında bulunma tedbiri uygulanması kararı verildiği ve Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü tarafından sanığa 041CE10631 alıcı ve … seri numaralı kelepçe ile elektronik sistem uygulanarak tedbirin infazına başlandığı, sanığın 09/03/2015 tarihinden itibaren denetimli serbestlik hükümlerine uymadığı gibi ayağına takılan elektronik kelepçeyi zarar vererek çıkarttığı ve Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne teslim etmediği, bu suretle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinin kabul edildiği olayda; sanık savunması ve tüm dosya kapsamından; sanığın sübut bulan eyleminin TCK’nın 152/1-a maddesindeki kamu malına zarar verme suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenle, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, aynı kanunun 326/son maddesi gereğince ceza miktarı bakımından kazanılmış hakkın gözetilmesine, 06/07/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir