Anasayfa » CEZA HUKUKU » 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında yapılan başvurularda resen araştırma ilkesi geçerli olup mahkeme ihtiyaç duyduğu araştırma ve incelemeyi resen yaparak karar vermelidir.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında yapılan başvurularda resen araştırma ilkesi geçerli olup mahkeme ihtiyaç duyduğu araştırma ve incelemeyi resen yaparak karar vermelidir.

  • ÖZET :
  • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında yapılan başvurularda da resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu, anılan Kanun’un 27. ve 28. maddeleri kapsamında mahkemenin ihtiyaç duyduğu araştırma ve incelemeyi resen yaparak karar vermesi gerektiği gözetilmeden, ilgili idarenin başvuru evrakına cevap vermediğinden bahisle yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması…

Karar İçeriği

Yargıtay 19. Ceza Dairesi         

2018/8576 E.  ,  2020/1311 K.

“İçtihat Metni”2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5. maddesine aykırı davranmak eyleminden kabahatli … hakkında 1.098,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Gebze Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 27/07/2017 tarihli ve IG 066711 sayılı Trafik İdari para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvuru üzerine idari para cezasının kaldırılmasına ilişkin Gebze 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 28/09/2018 tarihli ve 2017/2037 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 11/12/2018 gün ve 14108 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 17/12/2018 gün ve KYB-2018-101367 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize verilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliğince başvuran tarafından yapılan itiraz üzerine, 24/08/2017 tarihli tensip zaptı ile 5326 sayılı Kanun’un 28/3. maddesi gereği idareden cevap istendiği, aynı kararda idareye müzekkerenin tekit edilmeyeceğinin ihtar edildiği, sonraki aşamada idare tarafından müzekkereye cevap verilmediğinden bahisle akıbet sorma veya tekit yoluna tevessül edilmeksizin idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verildiği, halbuki idare tarafından 19/09/2017 tarihinde müzekkereye cevap verildiği, ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında yapılan başvurularda da resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu, anılan Kanun’un 27. ve 28. maddeleri kapsamında mahkemenin ihtiyaç duyduğu araştırma ve incelemeyi resen yaparak karar vermesi gerektiği gözetilmeden, ilgili idarenin başvuru evrakına cevap vermediğinden bahisle yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;
Muteriz vekili tarafından idari para cezası karar tutanağı ile birlikte, 27/07/2017 tarih, 7410017 sayılı sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması kararına da itiraz etmesine karşın, bu konuda her zaman karar verilebileceği kabul edilerek yapılan incelemede;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Gebze 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 28/09/2018 tarihli ve 2017/2037 değişik iş sayılı kararının CMK’nin 309/4-c maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek ve yeniden yargılama yapılmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA, 12/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir