Öne Çıkanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Davaya Cevap Süresinin Uzatılması Talebi Dilekçe Örneği

Davaya Cevap Süresinin Uzatılması Talebi Dilekçe Örneği

…………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

 Dosya No: 2021/…………. Es.

 Süre Uzatım

Talebinde Bulunan

(Davalılar)          : 1-.

 

Vekilleri             : Av. ……………

                             

                              (Adres antettedir.)

 

Konu                 : Davaya cevap süremizin HMK 317 uyarınca uzatılması talebimizden ibaret dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR:

 

         Sayın Mahkemenizde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı davamızda, dava dosyasının kusur raporu için bilirkişiye verilmesi nedeniyle, dosyadan suret alıp kapsamlı bir inceleme yapabilmemiz mümkün olmamıştır

 

         Açıklanan nedenle; davaya cevap süremizin HMK 317.madde uyarınca uzatılmasına karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

 

Sonuç ve İstem  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

 

  • Beyanlarımızın dosyaya kabulü ile

 

  • Davaya cevap süremizin HMK 317. Madde uyarınca uzatılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 18.04.2021

                                                           

                                                                           Davalılar Vekili

                                                                   Av. ………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir