Gündem
Anasayfa » AYM KARARLARI » AYM:Tam yargı davasında dava süresinin yerel mahkemelerce öngörülemeyecek şekilde geniş yorumlanarak davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi mahkemeye erişim hakkı ihlalidir.

AYM:Tam yargı davasında dava süresinin yerel mahkemelerce öngörülemeyecek şekilde geniş yorumlanarak davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi mahkemeye erişim hakkı ihlalidir.

  • Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali
  • AYM;Tam yargı davasında dava süresinin Yerel Mahkemelerce öngörülemeyecek şekilde geniş yorumlanarak davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesiyle başvurucunun Mahkemeye erişim hakkı ihlal edilmiştir.Resmi Gazetede bugün yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi tam yargı davasının süre aşımı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruda(Sadık Çakal, B. No: 2018/13343, 29/12/2021, § …) ;

  • Mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA ve
  • Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE karar vermiştir.

Mahkeme gerekçesinde;

  • Başvurucunun noterde düzenlettirdiği rehin sözleşmesinin ilgili aracın trafik tescil kaydına işlenmesi gerekirken idarenin hareketsiz kalması şeklindeki ihmali nedeniyle başvurucunun zararının oluştuğunu ileri sürdüğü araç satışının gerçekleştiği gözönünde bulundurulduğunda dava açma süresinin başlangıcının -doğrudan zararı doğurmayan- tescil etmeme işlemi olduğu kabulüne dayandıran Daire yorumunun makul ve öngörülebilir olmadığı
  • Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kapsamında yaptığı değerlendirmelerde kişinin mahkemeye başvurmasını engelleyen veya mahkeme kararını anlamsız hâle getiren, bir başka anlatımla mahkeme kararını önemli ölçüde etkisizleştiren sınırlamaların mahkemeye erişim hakkını ihlal edebileceğini ifade etmiştir (Özkan Şen, § 52).
  • Bu nedenle mahkemelerin usul kurallarını uygularken yargılamanın hakkaniyetine zarar getirecek ölçüde katı şekilcilikten kaçınmaları gerektiği gibi kanunla öngörülmüş usul şartlarının ortadan kalkmasına neden olacak ölçüde aşırı esneklikten de kaçınmaları gerekir (Kamil Koç, B. No: 2012/660, 7/11/2013, § 65). Bu kapsamda mevzuatta öngörülen dava açma süresine ilişkin kuralların hukuka açıkça aykırı olarak yanlış uygulanması veya bu sürelerin hatalı hesaplanması nedenleriyle kişilerin dava açma ya da kanun yollarına başvuru haklarını kullanmasına engel olunması mahkemeye erişim hakkını ihlal edebilir (Özbakım Özel Sağlık Hiz. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.,§ 38).
  • değerlendirmesine yer vermiştir

Kararın Tamamı için Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir